LVM asetti lehtiasiain neuvottelukunnan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2011 10.22
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut lehtiasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on vastata osaltaan lehdistön toimintaympäristön murroksen haasteisiin. Neuvottelukunta toimii strategisena yhteistyöfoorumina, jonka puitteissa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä alan toimijoiden kesken.

Neuvottelukunnan toimikausi on 2.1.2012 - 30.4.2015 ja sen puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Neuvottelukunnan tehtävänä on tarkastella suomalaisen lehdistön merkitystä demokratian ja sananvapauden edistäjänä sekä mediaympäristön monipuolisena kehittäjänä. Neuvottelukunta seuraa myös lehtien jakelukustannusten kehitystä ja sen vaikutusta lehtien talouteen.

Neuvottelukunta käsittelee sekä perinteisiä että sähköisiä lehtiä. Neuvottelukunta raportoi liikenne- ja viestintäministeriölle ja tekee tarpeen vaatiessa LVM:lle esityksiä kehittämistoimenpiteistä.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on erittäin tyytyväinen siihen, että lehdistöalan eri osapuolet ovat halunneet lähteä mukaan käymään keskustelua lehdistön tulevaisuudesta ja pohtimaan eri vaihtoehtoja alan menestymisen turvaamiseksi.
- Lehdistö- ja jakelualat ovat suurten muutosten edessä ja siksi on tärkeätä seurata, millaisia vaikutuksia eri toimenpiteillä on moniarvoisen lehdistön säilymiseen ja alan toiminnan kannattavuuteen, ministeri Kiuru sanoo.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen p. 09 160 28671, 040 505 6124