Liikenneturvan hallitukselle uusi puheenjohtaja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2011 13.51
Tiedote

Valtioneuvosto on määrännyt Liikenneturvan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Martti Korhosen vuosiksi 2012 ja 2013. Samalla valtioneuvosto määräsi hallitukseen uudet jäsenet liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä sisäasiainministeriöistä. Liikenne- ja viestintäministeriön uutena jäsenenä Liikenneturvan hallituksessa aloittaa liikenneneuvos Kimmo Kiiski. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään aloittaa neuvotteleva virkamies Merja Vahva.

Sisäasiainministeriön uutena hallituksen jäsenenä aloittaa poliisitarkastaja Jari Pajunen. Hänen varajäsenenään aloittaa poliisitarkastaja Seppo Sivula.

Liikenneturvan hallituksessa jatkavat opetusneuvos Jukka Lehtinen (jäsen) ja hallitusneuvos Merja Leinonen (varajäsen) opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä neuvotteleva virkamies Merja Söderholm (jäsen) ja hallitussihteeri Virva Walo (varajäsen) sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 29. joulukuuta 2011.

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä.

Keskusjärjestön jäsenistön kokous on valinnut hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nämä ovat:

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen (jäsen) ja tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen (varajäsen), Liikennevakuutuskeskus
Palkkasihteeri Pasi Ritokoski (jäsen) ja palkkasihteeri Harri Pasanen (varajäsen), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Professori Timo Tervo (jäsen) ja LKT Aarne Kivioja (varajäsen), Suomen Lääkäriliitto
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen (jäsen) ja viestintäpäällikkö Saara Remes (varajäsen), Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry/Linja-autoliitto
Liikenneinsinööri Silja Siltala (jäsen) ja yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi (varajäsen), Suomen Kuntaliitto
Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi (jäsen) ja toimitusjohtaja Kaija Savolainen (varajäsen), Moottoriliikenteen keskusjärjestö
Toimittaja Olli Orkoneva (jäsen) ja DI, PD Matti Kosola (varajäsen), Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry

Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anna Sotaniemi p. 09 160 28491