Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2015 10.48 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla oleva Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luominen keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja liiketoimintamalleille.

- Digitaalisen kasvuympäristön rakentaminen on luonteva jatko jo olemassa oleville liikenne- ja viestintäpoliittisille linjauksille, sillä digitaalinen tieto ja liikenteen ja viestinnän infrastruktuurit toimivat hyvinvoinnin ja kasvun lähteinä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Digitaalisen liiketoiminnan edistäminen kulkee rinnakkain myös normien purkamiseen tähtäävän hankkeen kanssa, sillä yksi digitaalista liiketoimintaa edistävä seikka on kannustava ja mahdollistava lainsäädäntö.

Säädösten sujuvoittamisen lisäksi hankkeen toimenpiteillä vauhditetaan suurten tietovarantojen (massadatan) ja esineiden internetin tehokkaampaa käyttöä ja laaditaan kansallinen tietoturvastrategia.

Tarkoitus on, että kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus internetiin ja sähköisiin palveluihin säilyy ja, että tulevaisuudessa kaikessa liiketoiminnassa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet.

- Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden ja kasvun lisääminen. Digitaalisuus on jo olemassa, meidän on vain otettava se tehokäyttöön, ministeri Berner innostaa.

Digitaalisen kasvuympäristön kehittämistyö tehdään liikenne- ja viestintäministerin johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeessa on viisi toimenpidettä, jotka käynnistyvät syksyn 2015 aikana. Toimenpiteiden on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö, toimenpiteet:

• Perustetaan Esineiden internet -ohjelma, joka koordinoi eri ministeriöiden toimenpiteet
• Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö "Liikenne palveluna"
• Laaditaan tietoturvastrategia, jolla lisätään luottamusta internetiin ja digitaalisiin toimintatapoihin
• Lisätään robotiikan hyödyntämistä ja kehitystä Suomessa
• Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa ja käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Lisätietoja
viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen p. 040 522 2122