Finland ska vara en gynnsam miljö för digital affärsverksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2015 10.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

I arbetet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, som sker under kommunikationsminister Anne Berners ledning, ligger fokus på att främja digitaliseringen inom näringslivet. Målet är att Finland blir en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och affärsmodeller.

- Att bygga upp en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet är en naturlig fortsättning på de existerande kommunikationspolitiska riktlinjerna, eftersom digital information och infrastrukturerna för kommunikation utgör grunden för välfärd och tillväxt, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Främjandet av digital affärsverksamhet har samband även med projektet för avreglering, eftersom digital affärsverksamhet kan främjas också genom att utveckla en lagstiftning som uppmuntrar till och skapar förutsättningar för digital verksamhet.

Förutom att göra lagstiftningen smidigare syftar åtgärderna som vidtas i projektet till att förbättra utnyttjandet av stora datalager (massdata) och sakernas internet (IoT) samt till att utarbeta en nationell informationssäkerhetsstrategi.

Avsikten är att trygga medborgarnas och näringslivets förtroende för internet och elektroniska tjänster samt att man i framtiden i all affärsverksamhet utnyttjar digitala lösningar.

- Projektet syftar till att öka produktiviteten och tillväxten. Vi lever redan nu i en digital värld, vi måste bara kunna utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder, uppmuntrar minister Berner.

Arbetet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet sker under kommunikationsministerns ledning i samarbete med arbets- och näringsministeriet och näringslivet. Projektet består av fem åtgärder som inleds under hösten 2015. Åtgärderna ska slutföras före utgången av 2018.

Skapandet av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, åtgärder:

• Det inrättas ett program för Sakernas internet, som ska samordna de olika ministeriernas åtgärder
• Det byggs upp en tillväxtmiljö för digitala tjänster i trafiken "Mobilitet som en tjänst"
• Det utarbetas en informationssäkerhetsstrategi för att öka förtroendet för internet och digitala lösningar
• Utnyttjande och utveckling av robotik ökas i Finland
• Utnyttjande av stora datalager (massdata) och affärsverksamhet som baserar sig på massdata ökas och försök med utnyttjande av My data (mina data) inleds

Ytterligare upplysningar
Kristiina Pietikäinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2122, 040 522 2122