Liikenteelle uusi ympäristöstrategia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2013 10.46 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö tavoittelee uudella liikenteen ympäristöstrategialla kestävää ja teknisesti edistyksellistä liikennettä. Keinojen keskiössä ovat vähäpäästöiset ajoneuvoteknologiat ja vaihtoehtoiset käyttövoimat, mutta myös kansalaisten liikkumistapojen muutokset.

Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 määrittelee liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan ympäristötyön keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat kaikille liikennemuodoille. Ympäristöstrategia sisältää myös ministeriön ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) päivityksen.

Liikenteen ympäristöstrategiassa haetaan ratkaisuja kolmeen liikenteeseen liittyvään ympäristöongelmaan, joiden kohdalla liikenteen osuus on erityisen suuri tai joiden kehitys on kulkenut väärään suuntaan.

Keskeisimmät haasteet ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä, liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen vähentämisessä sekä Itämeren suojelussa.

Strategiassa lähdetään siitä, että liikenteen ympäristöpolitiikka tukee vihreän kasvun mahdollisuuksia. Kasvualueita ovat muun muassa liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat sekä liikenteen älykkäät palvelut.

Tieliikenteen päästöt keskeisiä

Liikenteen ympäristötoimenpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, sillä sen osalta tavoitteisiin pääseminen on suurimmaksi osaksi kotimaisissa käsissä. Lisäksi tieliikenteen osuus päästöistä, ja siten myös päästövähennysten mahdollisuus, on suurin.

Lento- ja meriliikenteen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet ja -keinot linjataan pääosin kansainvälisissä neuvotteluissa. Rautatieliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen suhteessa muihin liikennemuotoihin.

Keinoiksi strategia listaa muun muassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttamisen ja ihmisten liikkumisvalintojen ohjaamisen vähäpäästöisempiin kulkutapoihin. Keinoja ovat myös autokannan nopea uusiminen, vähäpäästöisten ajoneuvoteknologioiden suosiminen sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön lisääminen. Keinovalikoimaan kuuluvat myös liikenneväylien kestävä suunnittelu ja ylläpito.

Toteutuakseen strategian tavoitteet vaativat todennäköisesti myös uusia taloudellisia ohjauskeinoja sekä liikenteen älykkäiden palvelujen käyttöön ottoa.

Ympäristötyö osa liikennepolitiikkaa

Liikenteen ympäristöstrategia on valmisteltu yhteistyössä ministeriön hallinnonalan sekä muiden liikenne- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa.

Ministeriön ympäristöstrategia ja hallinnonalan ympäristöohjelmat ja -järjestelmät ovat osa pitkän aikavälin liikennepolitiikkaa ja yhdyskuntasuunnittelua. Strategia toteutetaan pääosin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa.

Ministeriö on aiemmin tehnyt koko hallinnonalaa koskevia ympäristöohjelmia vuosina 1994, 1999 ja 2005. Vuonna 2010 toteutetussa hallinnonalan virastouudistuksessa ministeriön toiminta nostettiin aiempaa strategisemmalle tasolle ja liikennejärjestelmää koskeva näkökulma siirtyi uusien virastojen toiminnan lähtökohdaksi.

Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 on julkaistu LVM:n julkaisusarjassa (43/2013).

Lisätietoja

Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 0295 34 2560