Henkilöjunaliikenteen järjestäminen muuttuu 2030-luvulla: Lausuntoyhteenveto arviomuistiosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2023 13.30
Tiedote
.
Kuva: LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 3.4.-19.5.2023 lausuntoja arviomuistiosta henkilöjunaliikenteen palveluista 2030-luvulla. Arviomuistio tarjoaa tietopohjaa päätöksenteosta henkilöjunaliikenteen järjestämisestä 2030-luvulla. Lausuntoja saatiin 75 kappaletta.

Julkisilla varoilla rahoitettu henkilöjunaliikenne pitää järjestää uudelleen vuonna 2031, jotta Euroopan unionissa sovitut tavoitteet saavutetaan. Nykyiset henkilöjunaliikenteen palveluhankinnat päättyvät vuonna 2030. Seuraavan hallituksen on linjattava viimeistään vuonna 2024 henkilöjunaliikenteen tulevista markkinoista ja palveluista. Lausuttavana ollut arviomuistio tarjoaa tietopohjaa tämän päätöksenteon tueksi.

Arviomuistiossa selvitetään henkilöjunaliikenteen palveluhankintojen nykytilaa ja tulevaisuutta. Muistiossa kuvataan vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella tehtävät välttämättömät ratkaisut ja prosessi, joilla siirrytään hallitusti EU-sääntelyn mukaisiin hankintajärjestelyihin vuoteen 2030 mennessä.

Henkilöjunaliikenne on tärkeä osa kestävää liikennejärjestelmää

Arviomuistion keskeiset arviot ja johtopäätökset saivat lausunnoissa pääosin tukea. Lausunnoissa henkilöjunaliikenne nähtiin tärkeänä ja kasvavana osana kestävää liikennejärjestelmää. Lausunnonantajat olivat yksimielisiä siitä, että henkilöjunaliikennettä tulee kehittää entisestään.

Suomen nykyinen Open Access –periaate nähtiin yleisesti toimivan parhaiten julkisesti kilpailutetun liikenteen täydentäjänä, ei itsessään riittävänä. Malli sai myös sellaisenaan jonkin verran tukea. Open Access –mallissa henkilöjunaliikennemarkkinoille pääsee vapaasti, mutta yrityksellä pitää olla omat veturit ja junavaunut. Suomessa on eri raideleveys kuin muualla Euroopassa, joten Suomeen sopivaa junakalustoa on käytännössä vain Suomessa.

Lausunnoissa valtion nähtiin olevan tärkeä toimija henkilöjunaliikenteen investoinneissa. Rahoituksessa sekä palvelutason ja hankintojen suunnittelussa voitaisiin osallistaa myös alueita. Henkilöjunaliikenteen palvelutason määrittelyssä alueiden erityispiirteiden huomioimista pidettiin tärkeänä.

Muistiossa arvioidun erillisen kalustoyhtiön laajuudesta oli erilaisia näkemyksiä. Keskitetty kilpailutusmalli sai eniten tukea. Eri toimijoiden välisen vuoropuhelun tärkeyttä korostettiin.

Hankkeen aikataulua pidettiin suurelta osin realistiselta. Laadukasta valmisteluprosessia pidettiin kuitenkin tärkeänä.

Mitä seuraavaksi?

Julkisilla varoilla rahoitettu henkilöjunaliikenne pitää järjestää uudelleen vuonna 2031, jotta Euroopan unionissa sovitut tavoitteet saavutetaan.

Virkatyönä laaditussa arviomuistiossa on ehdotettu, että 2030-luvun palveluiden järjestäminen valmisteltaisiin liikenne- ja viestintäministeriössä vuosina 2023-2025. Henkilöliikenteen kilpailutus toteutettaisiin vuosina 2026-2028. Kilpailutettu liikenne alkaisi 2031. Aikataulu ja vaiheet tarkentuvat hankkeen etenemisen myötä.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jani von Zansen, jani.vonzansen(at)gov.fi, p. 0295342060

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, emmi.nykanen(at)gov.fi, p. 0295342114

yksikön johtaja Emil Asp, emil.asp(at)gov.fi, p. 0295342498