Selvitys eurooppalaisista henkilöjunaliikenteen markkinoista ja palveluista julkaistu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2023 14.00
Tiedote
Kuva: LVM
Kuva: LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 9.3.2023 selvityksen eurooppalaisista henkilöjunaliikenteen markkinoista ja palveluista. Selvityksen tarkoituksena on rakentaa tietopohjaa tukemaan päätöksentekoa liittyen henkilöjunaliikenteeseen. Selvityksen toteutti Ramboll Oy.

Selvityksessä tarkasteltiin 12 Euroopan maan henkilöjunaliikenteen markkinoita ja palveluita. Tarkastelua ei tehty tavarajunaliikenteen osalta. Selvityksessä annetaan myös suosituksia siitä, miten tuleva henkilöjunaliikennemarkkinoihin liittyvä EU-sääntely voitaisiin panna kansallisesti täytäntöön.

- Selvitys on tärkeä ajankohtaiskatsaus henkilöjunaliikenteen muuttuvaan toimintaympäristöön. On erittäin tärkeää, että henkilöjunaliikenteen tulevaisuutta koskevia päätöksiä tehdään ennakoiden ja tietopohjaisesti, liikenne- ja viestintäministeriön johtava asiantuntija Jani von Zansen sanoo.

Käynnissä siirtymä vapaisiin raideliikennemarkkinoihin

EU-sääntely edellyttää tällä hetkellä tasapuolisia kilpailuolosuhteita raideliikennemarkkinoilla niin yksityis- kuin valtio-omisteisille yrityksille. EU kannustaa rautateiden kulkutapaosuuden kasvattamiseen muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Nyt julkaistun selvityksen mukaan Eurooppaan ei ole syntynyt laajamittaista yksityisten yritysten henkilöjunaliikenteen markkinaa siihen kannustavasta sääntelystä huolimatta. Sen sijaan valtio-omisteiset rautatieyritykset hallitsevat markkinoita.

EU-lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa seuraavat junaliikenteen hankinnat tehdään kilpailuttamalla. Selvityksen perusteella Suomen henkilöjunaliikennemarkkinalle ei kuitenkaan kohdistuisi juurikaan yksityisten yritysten investointihalukkuutta ilman julkisia palveluhankintoja.

Selvityksen mukaan Suomessa henkilöjunaliikenteen kulkutapaosuutta voitaisiin kasvattaa julkisilla hankinnoilla. Niiden avulla voitaisiin asettaa henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

- Henkilöjunaliikenne on kestävän liikennejärjestelmän selkäranka kaupungistuvassa, pitkien etäisyyksien maassa myös tulevaisuudessa. Selvityksen perusteella näyttäisi ilmeiseltä, että kilpailuttamisen avulla hankittavat palvelut määrittävät pitkälti markkinan koon ja liikennetoimintamahdollisuudet kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille, von Zansen sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Selvitys on tarkoitettu tukemaan tulevaa päätöksentekoa liittyen henkilöjunaliikenteeseen.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jani von Zansen, jani.vonzansen(at)gov.fi, p. 050 471 1108

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, emmi.nykanen(at)gov.fi, p. 050 414 3066

yksikön johtaja Emil Asp, emil.asp(at)gov.fi, p. 040 509 9757