EU:ssa alustava sopu raskaan kaluston CO2-päästöistä - Suomelle tärkeät raskaat yhdistelmät huomioitu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2024 12.22
Tiedote
Kuljettaja kävelee valkoisen sähkörekan edessä. Rekan kyljessä lukee
Kuljettaja kävelee sähkörekkaan terminaalissa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun asetuksesta raskaan kaluston CO2-raja-arvoista. Uusien raskaiden ajoneuvojen päästövähennystavoitteet kiristyvät asteittain ja asetuksen soveltamisala laajenee. Yhteisymmärrykseen päästiin kolmikantaneuvotteluissa 18.1.2024.

Raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen tavoitteena on, että ajoneuvovalmistajat parantaisivat ajoneuvojen energiatehokkuutta ja markkinoille tulisi entistä enemmän päästöttömiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Asetuksen soveltamisala laajenee uusiin kuorma-autoryhmiin, perävaunuihin ja linja-autoihin. Poikkeuksina päästötavoitteiden ulkopuolelle jäävät pienten valmistajien ajoneuvot sekä erilaiset erityiskäyttöajoneuvot, kuten puolustusvoimien käytössä oleva kalusto.

Päästövähennykset kiristyvät vuodesta 2030 alkaen

Neuvotteluissa sovittiin ajoneuvovalmistajia sitovista tiukemmista päästövähennyksistä uudelle raskaalle kalustolle. Vuonna 2030 uusien EU:ssa ensirekisteröitävien raskaiden ajoneuvojen päästöjen pitäisi olla keskimäärin 45 prosenttia pienemmät vuoden 2019 tasoon verrattuna. Nykyinen tavoite on 30 prosenttia. Vuoteen 2035 mennessä päästöjä tulisi vähentää 65 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä 90 prosenttia. 

Uusien kaupunkiliikenteen linja-autojen päästöjen pitäisi vähentyä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja niiden tulisi olla täysin nollapäästöisiä 2035 eteenpäin.

Sopu huomioi erittäin raskaissa yhdistelmissä käytettävät ajoneuvot

Suomi vaikutti aktiivisesti, jotta mitoiltaan ja massoiltaan suuremmissa yhdistelmissä käytettävien ajoneuvojen saatavuus olisi turvattu jatkossakin. Erittäin raskaissa yhdistelmissä käytettävät ajoneuvot on huomioitu asetuksessa. Euroopan komissio on valtuutettu antamaan näitä ajoneuvoja koskevia tarkempia säädöksiä, jotta niiden energiatehokkuus otettaisiin jatkossa paremmin huomioon päästölaskennassa.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper). Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sara Österberg, p. 050 571 5019, [email protected]