Tiedotteet

 • ITS-kokous: Liikenteestä kokonaisvaltainen palvelu

  Tiedote 17.6.2014

  Liikennepolitiikassa tavoitellaan pitkällä aikavälillä muutosta, jonka myötä liikenne muuttuu kokonaisvaltaiseksi palveluksi. Tavoitteena on, että käyttäjät saavat tarpeitaan vastaavat liikkumis-...

  liikenne 2014 Henna Virkkunen
 • Liikennelabra avautui: uusia liikennepalveluja odotettavissa syksyllä

  Tiedote 17.6.2014

  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan koordinoima, liikenteen sähköisiä palveluja kokeileva Liikennelabra-hanke on avautunut yrityksille. Liikennevirasto ja Trafi kumpikin valmistautuvat...

  liikenne älykäs liikenne 2014
 • Kiina ja Suomi allekirjoittivat liikenteen yhteistyösopimuksen

  Tiedote 16.6.2014

  Suomen liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ja Kiinan varaliikenneministeri He Jianzhong keskustelivat liikennesektorin ajankohtaisista aiheista 16. kesäkuuta Helsingissä.

  liikenne 2014 Henna Virkkunen
 • Television ohjelmistotoimilupia haettaviksi

  Tiedote 16.6.2014

  Valtioneuvosto on julistanut haettaviksi ohjelmistotoimiluvat television UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja E sekä D ja H, joissa on vapaata kapasiteettia. Luvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun...

  viestintä tekniikka 2014
 • Väylämaksuihin kaavaillaan alennusta

  Tiedote 13.6.2014

  Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut muutosehdotuksen väylämaksulakiin. Ehdotuksen mukaan väylämaksun yksikköhintoja alennettaisiin lastialusten parhaita jääluokkia painottaen....

  liikenne 2014
 • Henkilöliikennepalveluihin liittyvien lakien kaksivaiheinen uudistus käyntiin

  Tiedote 13.6.2014

  Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää henkilöliikennepalveluihin liittyvän lainsäädännön uudistuksen. Hanke liittyy rakennepoliittisen ohjelman julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia...

  liikenne taksiliikenne 2014 Henna Virkkunen
 • Ministeri Kiuru: Postinjakelu on tärkeä peruspalvelu

  Tiedote 13.6.2014

  Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru pitää tärkeänä, että Itella Posti Oy varmistaa kaikessa toiminnassaan postin peruspalvelujen tarjonnan ja edellyttää yhtiöltä nopeita toimia...

  viestintä 2014 Krista Kiuru
 • Vähemmistökielisille sanomalehdille tukea

  Tiedote 12.6.2014

  Hallitus on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen...

  viestintä 2014
 • Rikkidirektiivi voimaan 2015 alussa

  Tiedote 12.6.2014

  Laivojen rikin oksidipäästöjä koskevat määräykset tiukentuvat vuoden 2015 alussa. Hallitus antoi esityksen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymien uudistettujen ilmansuojelumääräysten...

  liikenne 2014
 • Moduulirekkojen jäsenvaltioiden rajat ylittävään käyttöön ei uusia rajoituksia

  Tiedote 5.6.2014

  EU:n liikenneministerit eivät hyväksyneet ehdotusta, jolla olisi rajoitettu raskaan liikenteen moduuliyhdistelmien käyttöä jäsenvaltion rajat ylittävässä liikenteessä.

  liikenne 2014
 • Venerekisteri siirtyy Trafiin

  Tiedote 5.6.2014

  Vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirrettään maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Siirtämisen taustalla on tavoite keskittää liikennevälineiden rekistereitä. Trafi vastaa...

  liikenne 2014
 • Ilmailulakia päivitetään

  Tiedote 5.6.2014

  Hallitus on antanut 5. kesäkuuta eduskunnalle esityksen uudeksi ilmailulaiksi. Ehdotetulla lailla on tarkoitus päivittää nykyinen ilmailulaki kansainvälisen sääntelyn ja unionilainsäädännön...

  liikenne 2014
 • Henkilöliikennelainsäädäntö uuteen tarkasteluun

  Tiedote 3.6.2014

  Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa henkilöliikennelainsäädännön uuteen tarkasteluun. Hanke liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman sisältämään julkisesti rahoitettavien...

  liikenne taksiliikenne 2014 Henna Virkkunen
 • Valtioneuvosto myönsi toimiluvan Esa Jakelut Oy:lle

  Tiedote 28.5.2014

  Valtioneuvosto on myöntänyt Esa Jakelut Oy:lle toimiluvan kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan.

  viestintä 2014
 • LVM käynnistää robottiautot mahdollistavan kokeilun

  Tiedote 21.5.2014

  Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tieliikennelakiin muutosta, joka mahdollistaa ilman kuljettajaa liikkuvat robottiautot rajatulla alueella yleisessä tieliikenteessä. Kyse on...

  liikenne 2014 Henna Virkkunen
 • Ministeri Virkkunen käynnisti Pisararadan rahoitusmallin valmistelun

  Tiedote 21.5.2014

  Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on asettanut työryhmän valmistelemaan Helsingin keskustan alle suunnitellun Pisararadan rahoitusmallia.

  liikenne 2014 Henna Virkkunen
 • Ministeri Kiuru merikaapelipäätöksestä: Suomesta tiedon turvasatama

  Tiedote 20.5.2014

  Hallitus on myöntänyt rahoituksen uudelle Suomesta Saksaan kulkevalle merenalaiselle tietoliikennekaapelille. Ministeri Krista Kiuru iloitsee liikenne- ja viestintäministeriön aloittaman...

  viestintä 2014 Krista Kiuru
 • Alusten ympäristötukien kolmas hakukierros käyntiin

  Tiedote 19.5.2014

  Liikenne- ja viestintäministeriö laittaa hakuun 10 miljoonaa euroa investointitukea merialusten ympäristönsuojelun parantamiseen. Tarkoitukseen oli alun perin varattu valtion budjetissa 30...

  liikenne 2014
 • Uusia televisiotoimilupia erityisesti teräväpiirtolähetyksille

  Tiedote 15.5.2014

  Valtioneuvosto on myöntänyt 15. toukokuuta 2014 viidelle hakijalle ohjelmistotoimiluvat kanavanippuihin UHF C ja H sekä VHF A-C. Uusien toimilupien myötä erityisesti teräväpiirtokanavien tarjonta...

  viestintä 2014
 • Muutoksia taksinkuljettajien ammattipätevyysasetukseen

  Tiedote 15.5.2014

  Valtioneuvosto on antanut 15. toukokuuta asetuksen, jolla tarkennetaan kesäkuun alussa voimaan tulevaa lakia taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. Asetuksessa otetaan huomioon muun muassa...

  liikenne taksiliikenne 2014