Sähköisen viestinnän uudistettu lainsäädäntö voimaan vuoden alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2014 13.28 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Ensi vuoden alussa voimaan tulevalla tietoyhteiskuntakaarella varmistetaan, että Suomessa on toimintavarmat viestintäverkot ja valtakunnallisesti tarjolla laadukkaita ja kohtuuhintaisia sähköisen viestinnän peruspalveluja.

Hallitus hyväksyi uudistetun sähköistä viestintää sääntelevän lain, tietoyhteiskuntakaaren, sisällön 6. marraskuuta 2014. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 7. marraskuuta ja lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1. tammikuuta 2015.

Tavoitteena luotettavaa laatua ja joustavuutta

Kansalaisen arjessa tietoyhteiskuntakaaren säännökset ilmenevät kuluttajansuojan ja viestinnän tietoturvan parantumisena. Toimialalle lain vaikutukset näkyvät yksinkertaisempina lupajärjestelyinä ja tasapuolisempina markkinoina.

Kuluttajansuojan osalta laki asettaa teleyritykselle ja palvelun myyjälle yhteisvastuun matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista ja palveluista. Myös yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskeva sääntely laajenee. Jatkossa tietosuoja ja -turvasäännökset koskevat kaikkia viestinnän välittäjiä, myös sosiaalisen median palveluntarjoajia.

Lisäksi tietoyhteiskuntakaari tehostaa internetin yleispalveluyhteyden saatavuutta. Laki velvoittaa teleyrityksiä kertomaan ja tarjoamaan asiakkailleen yleispalvelutuotteitaan nykyistä aktiivisemmin.

Toimialalle tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset näkyvät muun muassa toimilupajärjestelmän yksinkertaistamisena, kun merkittävä osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä siirtyy Viestintävirastolle. Matkaviestinnän uudet taajuusalueet jaetaan jatkossa huutokaupalla.

Tietoyhteiskuntakaaren myötä myös huomattavan markkinavoiman (HMV) omaavien yritysten hinnoittelun valvontaa tehostetaan ja Viestintävirastolle annetaan oikeus puuttua hinnoitteluun, jos kilpailuongelmia esiintyy.

Sähköistä viestintää koskeva lakiuudistus perustuu vuoden 2011 hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituksen on tuettava digitaalisten palvelujen tarjontaa selkeyttämällä sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietoyhteiskuntakaari valmisteltiin poikkeuksellisen avoimesti viranomaisten ja sidosryhmien laajalla yhteistyöllä.

Lisätietoja tietoyhteiskuntakaaren asiakokonaisuuksista:

Sähköisen viestinnän jatkuvuuden turvaaminen: viestintäneuvos Timo Kievari, p. 0295 34 2620

Sähköisen viestinnän toimilupajärjestelmän uudistaminen: lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, p. 0295 34 2150 ja viestintäneuvos Kaisa Laitinen, p. 0295 34 2608

Kilpailun edistäminen viestintämarkkinoilla, huomattavan markkinavoiman sääntely: viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609

Kuluttajansuojaa ja yksityisyyden suojaa koskeva sääntely: neuvotteleva virkamies Laura Tarhonen, p. 0295 34 2073

Yleispalvelua koskeva sääntely: neuvotteleva virkamies Elina Thorström, p. 0295 34 2393