Laajakaista kaikille -hankkeeseen lisää vauhtia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.38 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Hallitus on tarkistanut Laajakaista kaikille 2015 -hankkeesta tehtyä periaatepäätöstä. Uudella periaatepäätöksellä pyritään nopeuttamaan meneillä olevien haja-asutusalueiden laajakaistanhankkeiden loppuun saattamista. Vuonna 2008 hallitus teki hallitusohjelman mukaisen periaatepäätöksen, että Suomessa tulisi olla kysynnän mukaisesti valtakunnallisesti saatavilla 100 mbit/s internetyhteydet enintään kahden kilometrin päässä vakinaisista asuinpaikoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimipaikoista. Laajakaista kaikille 2015 -hanke on yksi periaatepäätöstä toteuttamaan käynnistetyistä hankkeista.

Laajakaistahankkeesta on laadittu kaksi väliarviointia. Vuonna 2013 tehdyn toisen väliarvioinnin perusteella hallitus päätti vahdittaa hankkeen etenemistä tarkistamalla tiettyjä periaatteita.

Hallitus päätti Laajakaista kaikille -hanketta koskevan periaatepäätöksen tarkistamisesta ja sen mukaista toimenpiteistä 13. marraskuuta 2014.

Tarkistuksia hankkeiden rahoitukseen

Hallituksen tavoitteena on, että aiemmin EU:n maaseuturahastosta tuettujen hankkeiden rakennusaikaa voidaan jatkaa vuoden 2015 rakennuskauden loppuun ja myönnettyjen tukien maksuaikaa jatketaan vuoden 2015 loppupuolelle.

Lisäksi hallitus haluaa taata Viestintävirastolle riittävät resurssit hankkeen loppuun saattamiseksi, sillä vuodesta 2015 lähtien kaikki vireillä olevia laajakaistahankkeita koskevat tukipäätökset tehdään Viestintävirastossa. Viraston vastuulla on myös tuen käytön valvonta 10 vuoden ajan viimeisestä maksatuksesta.

Lisäksi hallitus haluaa helpottaa tietoliikennekaapeleiden asentamista julkisesti rahoitettujen liikenneväylien varteen.

Periaatepäätöksen muutoksista syntyisi lisäkustannuksia kaiken kaikkiaan 8,5 miljoonaa euroa. Kustannukset syntyvät laajakaistahankkeille valtion vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän 5,5 miljoonan euron lisävaltuuden mukaisesta tuesta ja sen hallinnoinnista sekä Viestintäviraston valvontaan liittyvistä kustannuksista.

Laajakaistahankkeiden mahdollista lisärahoitusta hallitus esittää tarkasteltavaksi kevään 2015 kehyspäätöksen yhteydessä.

Hankkeista toteutumassa aikataulussa noin puolet

Laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteena on, että hankkeen tarjoamalla tuella saataisiin rakennettua nopeita tietoliikenneyhteyksiä myös haja-asutusalueille. Tarkoitus on kattaa markkinaehtoisten palvelujen ulkopuolelle jäävä noin viiden prosentin osuus Suomen väestöstä.

Meneillä olevilla hankkeilla katetaan tällä hetkellä yli 40 000 vakinaista asuntoa, joka on 33 prosenttia asetetusta tavoitteesta. Arvio on, että hankkeen tavoitteesta toteutuisi tähän mennessä myönnetyllä tukirahoituksella ja asetetussa aikataulussa hieman alle puolet.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391
viestintäneuvos Kari Ojala, p. 0295 34 2725