Viestintä- ja sähköverkkojen rakentamista vauhditetaan yhteisrakentamislailla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2015 13.59 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.38
Uutinen

Hallitus esittää, että erityisesti viestintäverkkojen ja sähköverkkojen rakentamista vauhditettaisiin verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista ja -käyttöä kokevalla lailla.

Tavoitteena on laskea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksia lisäämällä eri verkkotoimijoiden yhteistoimintaa sekä edistää digitaalisten palvelujen ja toimintojen kehittymistä.

Uusi yhteisrakentamista ja -käyttöä koskeva laki velvoittaisi viestintä- ja sähköverkkotoimijoiden lisäksi myös vesihuolto- ja liikenneverkkojen verkkotoimijat suostumaan kohtuulliseen verkkojen yhteiskäyttöön tai yhteisrakentamiseen. Yhteistoimintavelvoite kohdistuisi verkkoihin kuuluviin rakenteisiin ja rakennelmiin sekä itse verkkojen rakentamiseen.

Laki myös velvoittaisi verkkotoimijat ja viranomaiset toimittamaan tulevia verkkohankkeita sekä olemassa olevia verkkoja koskevat tiedot yleisesti saataville keskitetyn tietopalvelun kautta.

Hallitus päätti yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä koskevan lain sisällöstä 12. marraskuuta 2015. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2016.