Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta L-luokan ajoneuvojen poikkeussääntelyksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2020 13.29 | Julkaistu suomeksi 25.9.2020 klo 14.24
Tiedote
Skootterit ja mopot parkissa (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)
Skootterit ja mopot parkissa (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)

Valtioneuvosto kannattaa Euroopan komission ehdotusta siitä, että keväällä 2020 valmistettujen Euro 4 -päästötason L-luokan ajoneuvojen (mm. mopot, moottoripyörät ja mopoautot) myyntiaikaa jatkettaisiin poikkeuksellisesti vuoden 2021 loppuun. Tarkoituksena on helpottaa ajoneuvoteollisuuden selviytymistä korona-ajan aiheuttamasta myynnin vähenemisestä.

Vuoden 2021 alusta lähtien uusien L-luokan ajoneuvojen on täytettävä uuden Euro 5 -tason päästövaatimukset. Vuoden vaihteen jälkeen Euro 4 -päästötasolla tyyppihyväksyttyjä uusia L-luokan ajoneuvoja ei voi enää myydä normaalien menettelyjen mukaisesti. Myynti on mahdollista ainoastaan tietyin reunaehdoin niin sanottuna sarjan viimeisten ajoneuvojen kiintiöinä. Sarjan viimeisiä ajoneuvoja saa myydä, rekisteröidä ja ottaa käyttöön enintään 10 prosenttia kahden edellisen vuoden aikana rekisteröityjen ajoneuvojen määrästä tai korkeintaan 100 ajoneuvoa jäsenvaltiota kohti sen mukaan, kumpi määrä on suurempi.

Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen ja L-luokan ajoneuvojen myynnin merkittävän vähenemisen johdosta eurooppalaisten ajoneuvovalmistajien varastoon on jäämässä poikkeuksellisen suuri määrä myymättömiä Euro 4 -päästötason L-luokan ajoneuvoja. Sarjan viimeisten ajoneuvojen kiintiöt eivät tule riittämään kaikille näille ajoneuvoille.

Euroopan komissio on 7.9.2020 antanut ehdotuksen L-luokan ajoneuvojen covid-19-poikkeussääntelyksi. Komissio ehdottaa, että varastoon jääneitä Euro 4 -päästötason L-luokan ajoneuvoja voitaisiin myydä normaaleja sarjan viimeisten ajoneuvojen kiintiöitä suurempia määriä vuonna 2021 ja että L-luokan ajoneuvoja joiden EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt 1.1.2021, voitaisiin ottaa käyttöön sarjan viimeisinä ajoneuvoina vuoden 2021 loppuun saakka. Näiden ajoneuvojen määrä voisi olla enintään niiden 15.3.2020 varastossa olleiden ajoneuvojen määrä, joiden EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy 1.1.2021.

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta

Poikkeussääntelyllä olisi myönteisiä taloudellisia vaikutuksia ajoneuvoalalle EU-alueella. Suomessa vaikutukset eivät kuitenkaan olisi niin suuria, koska Suomessa kevään rajoitustoimet jäivät muuta Eurooppaa lievemmiksi eikä myyntimäärissä ollut vastaavaa pudotusta.

Koska ehdotuksella ei olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia ja kyse olisi rajatusta poikkeuksesta, ehdotusta voidaan näissä olosuhteissa pitää perusteltuna toimenpiteenä ajoneuvoalan tilanteen helpottamiseksi.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 24.9.2020.

Mitä seuraavaksi?

Asetus olisi jäsenvaltioissa suoraan sovellettava eikä se edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Valtioneuvoston kirjelmä on ollut kommentoitavana EU-asioiden komitean alaisen EU-liikennejaoston (EU 22) ja EU-kilpailukykyjaoston (EU 8) kirjallisessa menettelyssä 17.-21.9.2020.

Komission ehdotuksesta päätetään EU:ssa lokakuussa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emma Särkkä, p. 050 513 8260