Statsrådet understödjer kommissionens förslag till undantagsbestämmelser om fordon i kategori L

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2020 13.29 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 14.24
Pressmeddelande
Skotrar och mopeder uppradade (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)
Skotrar och mopeder uppradade (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)

Statsrådet understödjer Europeiska kommissionens förslag om att försäljningstiden för fordon i kategori L på utsläppsnivå E4 (bl.a. mopeder, motorcyklar och mopedbilar) som tillverkats våren 2020 undantagsvis ska förlängas till utgången av 2021. Syftet är att göra det lättare för fordonsindustrin att klara av den minskning av försäljningen som coronan lett till.

Från och med ingången av 2021 ska nya fordon i kategori L uppfylla utsläppskraven på den nya Euro 5-nivån. Efter årsskiftet kan nya fordon i kategori L som typgodkänts på utsläppsnivå E 4 inte längre säljas på samma sätt som hittills. Försäljning är möjlig endast med vissa förbehåll i form av s.k. kvoter för fordon i slutserier. Fordon i slutserier får säljas, registreras och tas i bruk till högst 10% av det antal fordon som registrerats under de två föregående åren eller högst 100 fordon per medlemsland, beroende på vilket som är störst.

På grund av undantagssituationen till följd av covid-19-pandemin och den stort minskade försäljningen av fordon i kategori L håller ett ovanligt stort antal osålda kategori L-fordon på utsläppsnivå E4 på att bli kvar i de europeiska fordonstillverkarnas lager. Kvoterna för fordon i slutserier kommer inte att räcka till för alla dessa fordon.

Europeiska kommissionen har den 7 september 2020 lagt fram ett förslag till covid-19-undantagsbestämmelser om fordon i kategori L. Kommissionen föreslår att fordon i kategori L på utsläppsnivå E4 som finns i lager ska kunna säljas i större mängder 2021 än de normala kvoterna för fordon i slutserier och att fordon i kategori L vars EU-typgodkännande har upphört att gälla den 1 januari 2021 ska kunna tas i bruk som fordon i slutserier fram till utgången av 2021. Dessa fordon kan vara högst det antal fordon i lager den 15 mars 2020 vars EU-typgodkännande upphör att gälla den 1 januari 2021.

Finland understödjer kommissionens förslag

Undantagsbestämmelserna kommer att ha positiva ekonomiska effekter för fordonsbranschen inom EU. I Finland blir konsekvenserna dock inte så stora eftersom vårens begränsningsåtgärder i Finland var lindrigare än i det övriga Europa och försäljningsvolymen sjönk inte lika mycket.

Eftersom förslaget inte har några betydande miljökonsekvenser och det är fråga om ett begränsat undantag, kan förslaget under dessa omständigheter anses vara en motiverad åtgärd för att underlätta situationen inom fordonsbranschen.

Statsrådet har sänt en skrivelse om saken till riksdagen den 24 september 2020.

Vad händer härnäst?

Förordningen som kommer att vara direkt tillämplig i medlemsländerna förutsätter inga ändringar i den nationella lagstiftningen.

Statsrådets skrivelse har kunnat kommenteras av EU-trafiksektionen (EU 22) och sektionen för konkurrenskraft (EU8) som lyder under kommittén för EU-ärenden i ett skriftligt förfarande 17-21.9.2020.

Beslut om kommissionens förslag fattas i EU i oktober.

Ytterligare information:

Emma Särkkä, specialsakkunnig, tfn 050 513 8260