Ulkomaalaisten kuljetusyrittäjien toimintaan rajoituksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2009 13.32 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 9.50
Uutinen

EU-maan kuljetusyrittäjä saa jatkossa harjoittaa Suomessa rahtiliikennettä viikon ajan ajoneuvon saapumisesta Suomeen.

Elokuun 14. päivänä voimaan tulevalla lainmuutoksella pannaan ennakolta voimaan EU:ssa päätetty tieliikenteen säädöspakettiin sisältyvä kabotaasirajoitus.

Jatkossa toisesta EU- tai ETA-valtiosta tulleen kuljetusyrityksen autolla voidaan suorittaa enintään kolme kuljetusta viikon sisällä näistä maista Suomeen päättyneen kuljetuksen yhteydessä. Viikko lasketaan siitä päivästä, jolloin Suomeen tuotu kansainvälinen kuorma purettiin.

Tällä hetkellä EU-maiden kuljetusyrittäjien kabotaasia eli kuljetusammatin harjoittamista toisessa jäsenmaassa ei ole ajallisesti Suomessa rajattu. Voimassa oleva lainsäädäntö on vaikeuttanut kuljetusmarkkinoiden toimintaa ja kabotaasin valvontaa.

Selkeän aikarajan uskotaan parantavan harmaan talouden valvontaa ja ennakolta
ehkäisevän pimeiden kuljetusmarkkinoiden syntymisestä.