Begränsningar av utländska transportföretagares verksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2009 13.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Transportföretagare från ett EU-land får i fortsättningen bedriva transporttrafik i Finland under en vecka efter det fordonet anlänt till Finland.

Med lagändringen, som träder i kraft den 14 augusti, sätts cabotagebegränsningen i det lagpaket om vägtrafiken man beslutat om inom EU i kraft på förhand.

I fortsättningen kan man med en bil från ett transportföretag från ett annat EU- eller EES-land utföra högst tre transporter inom en vecka i samband med en transport från dessa länder till Finland. Veckan räknas från den dag då man lossat den internationella lasten som hämtats till Finland.

För närvarande är cabotaget för EU-ländernas transportföretagare, alltså utövandet av transportyrket i ett annat medlemsland, inte tidsbegränsat i Finland. Den lagstiftning som nu är i kraft har försvårat verksamheten på transportmarknaden och övervakningen av cabotaget.

Den klara tidsgränsen tros förbättra övervakningen av den grå ekonomin och på förhand hindra att det uppkommer en svart transportmarknad.