Työryhmä: Ruuhkamaksuilla sujuvuutta Helsingin seudun liikenteeseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2011 13.07
Tiedote

Ruuhkamaksujen käyttöönotto parantaisi Helsingin seudun liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Joukkoliikenteen kilpailukyky ja matkustajamäärät nousisivat. Myös liikenteen ympäristöhaitat vähenisivät ruuhkamaksujen myötä.

Näihin tuloksiin päätyi työryhmä, joka liikenneministeri Anu Vehviläisen pyynnöstä selvitti ruuhkamaksun käyttöönoton vaikutuksia Helsingin seudun liikenteeseen. Työryhmä luovutti selvityksensä ministeri Vehviläiselle 1. helmikuuta.

Ruuhkamaksujen käyttöönottoa tulisi työryhmän mukaan kehittää osana laajaa kokonaisuutta. Samanaikaisesti ruuhkamaksun määrittelyn kanssa tulisi päättää pitkäjänteisestä joukkoliikenteen kehittämisestä, väyläinvestoinneista, maankäytöstä, asumisesta ja liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Ruuhkamaksuilla kerätyillä tuloilla voitaisiin rahoittaa liikennejärjestelmän kehittämistä valtion ja kuntien budjettirahoituksen lisäksi. Ruuhkamaksutuotot käytettäisiin sen alueen liikennejärjestelmän kehittämiseen, jolta maksut kerätään.

Työryhmä toteaa, että ruuhkamaksun käyttöönotto edellyttää joukkoliikenteen voimakasta kehittämistä. Hyvin järjestetyn joukkoliikenteen ansiosta työmatkaliikenne ja palveluiden saatavuus helpottuvat. Yksityisautoilun vähentyessä myös kaupunkiympäristön viihtyisyys lisääntyy. Samalla myös tarve uusiin tiehankkeisiin pienenee tai niiden rakentamista voidaan siirtää myöhemmäksi.

Ruuhkamaksuselvityksen lähtökohtana oli satelliittipaikannukseen perustuva kilometrimaksu. Ruuhkamaksu voidaan kuitenkin toteuttaa monella eri tekniikalla. Käyttöön otettava tekniikka voidaan päättää vasta kun ruuhkamaksun yksityiskohtaisemmat tavoitteet on asetettu.

Liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen on tärkeää, sillä Helsingin seudun asukas- ja työpaikkamäärä ja tätä kautta liikenteen määrä kasvaa merkittävästi seuraavien 30 vuoden aikana.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikael Nyberg,
p. 09 160 28553, 040 837 8794