Tiukemmat tyyppihyväksyntärajat kevyille moottoriajoneuvoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2010 14.15
Uutinen

Euroopan unionin komissio haluaa tiukentaa L-luokan ajoneuvojen, kuten mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia tyyppihyväksyntävaatimuksia sekä markkinavalvontaa. Suomessa luokkaan kuuluvia ajoneuvoja on reilut 500 000 kappaletta.

Komission ehdotus nostaisi L-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen teknistä vaatimustasoa ja kaventaisi muun muassa mopoautojen turvallisuuseroa suhteessa henkilöautoihin. Päästörajoituksia kiristettäisiin vastaamaan henkilöautojen päästötasoja ja päästöjen pysyvyydelle asetettuja vaatimuksia.

Hallitus lähetti 25. marraskuuta 2010 eduskunnalle kirjelmän, jossa se pääosin kannattaa komission ehdotusta. Erityisen tärkeänä hallitus pitää mopoautoihin ja tehorajoitettuihin moottoripyöriin tulevia turvallisuusvaatimuksia.

Hallitus ei kuitenkaan antaisi komissiolle avointa valtaa päättää asetukseen tulevista teknisistä vaatimuksista. Jäsenvaltioilla tulisi olla liikkumavara kansallisille tyyppihyväksynnän vaatimuksille ja menettelyille, jotta hallinnollisista ja teknisistä lisävaatimuksista syntyvät kustannukset pysyvät mahdollisimman vähäisinä.