Skärpta krav för typgodkännande av lätta motorfordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2010 14.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Europeiska kommissionen vill skärpa säkerheten, marknadsövervakningen och miljökraven för typgodkännande för motorfordon i kategorin L som omfattar t.ex. mopeder, motorcyklar och mopedbilar. I Finland finns drygt 500 000 fordon i denna kategori.

Kommissionens förslag går ut på att höja de tekniska kraven för fordon i kategori L och minska skillnaderna i säkerhetskraven mellan bl.a. mopedbilar och personbilar.

Utsläppsgränserna bör skärpas så att de motsvarar utsläppsnivåerna för personbilar och kraven för utsläppens nedbrytbarhet.

Den 25 november 2010 lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen, där man i huvudsak stödjer kommissionens förslag. Enligt regeringen är de kommande säkerhetskraven för mopedbilar och motorcyklar med effektbegränsning särskilt viktiga.

Regeringen ger dock inte kommissionen öppen befogenhet att besluta om de tekniska kraven i förordningen. För att minimera de kostnader som uppstår på grund av extra administrativa och tekniska krav bör medlemsstaterna få spelrum beträffande de nationella kraven och förfarandena för typgodkännande.