Suomi mukana merkittävässä meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen selvitystyössä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2013 9.30 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.32
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva Ilmatieteen laitos on mukana yhteenliittymässä, jonka tehtävänä on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästöraportin päivittäminen.

Päivityksellä halutaan saada mahdollisimman tarkkaa ja ajantasaista tietoa meriliikenteen todellisista päästöistä.
Työssä kartoitetaan hiilidioksidipäästöjen (CO2) määrää vuosilta 2007-2012 ja tarkastellaan kasvihuonekaasupäästöjen määriä myös muiden rakenneosien, kuten metaanin osalta. Lisäksi työssä arvioidaan muiden haitallisten aineiden päästöt, kuten typen ja rikin oksidit, pienhiukkaset, hiilimonoksidi ja hiilivedyt.

- Suomen pääsy mukaan IMO:n kasvihuonekaasuraportin päivitystyöhön on osoitus maamme korkeasta alan osaamisesta, mistä voimme olla ylpeitä, iloitsee liikenneministeri Merja Kyllönen. - Raportin tekoon valituilla toimijoilla on kaikilla vahva tieteellinen kokemus.

Suomen lisäksi raporttia työstävässä yhteenliittymässä on mukana tutkimuslaitoksia Alankomaista, Iso-Britanniasta, Japanista, Kanadasta, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Ilmatieteen laitoksella Suomen osuutta työstä johtaa erikoistutkija, FT Jukka-Pekka Jalkanen.