Suomen liikennehankkeille EU-rahoitusta yli 60 miljoonaa euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2023 9.28
Tiedote
Ilmakuva, jossa juna kulkee raiteilla metsän keskellä
Juna metsän keskellä (Kuva: Shutterstock/LVM)

Suomi menestyi EU:n rahoitushaussa. Euroopan komissio myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta seitsemälle hankkeelle Suomessa. Rahoitusta saatiin raideliikenteen ja satamien hankkeille. Mukana on sekä valtion että muiden toimijoiden hankkeita.

Verkkojen Eurooppa –välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea puolsi hankkeiden rahoitusta 21. kesäkuuta 2023. Yhteensä rahoitusta myönnettiin noin 6,25 miljardia euroa. Euroopan komissio pyrkii rahoittamaan hankkeita, joiden suunnittelu- ja toteutusvalmius on korkea.

CEF-liikenneohjelmasta tuetaan Euroopan laajuisen TEN-T-verkon liikennehankkeita. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet sekä meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi. Rahoitusta myönnettiin Suomessa ydin- ja kattavan verkon hankkeille. Liikenneohjelmasta rahoitetaan TEN-T-verkon toteuttamista CEF- ja TEN-T-asetusten mukaisesti.

EU myönsi rahoitusta raide- ja meriliikenteen sekä älyliikenteen hankkeille

CEF-rahoitusta myönnettiin Suomeen yhteensä 61,3 miljoonaa euroa. Lopullinen summa tarkentuu, kun yhteishankkeiden tuet jaetaan osallistuvien maiden kesken.

Helsinki-Riihimäki-radan rakentaminen vuosina 2023–2027

Helsinki-Riihimäki-radan rakentamiselle vuosina 2023–2027 myönnettiin rahoitusta 40,34 miljoonaa euroa. Helsingin ja Riihimäen välinen rataosa on junamääriltään Suomen vilkkain rataosa. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen ja edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä. Siinä on tarkoitus muun muassa rakentaa lisäraiteita, siltoja ja meluesteitä sekä sähköistää rataosuuksia.

Oulun sataman Poikkimaantien kehittäminen

Poikkimaantien kehittämiselle myönnettiin rahoitusta 9,34 miljoonaa euroa. Poikkimaantie on tärkeä työ- ja asiointiliikenteen sekä raskaan liikenteen yhteys Oulun satamaan. Poikkimaantie yhdistää Oulun sataman useisiin TEN-T-verkon teihin. Hankkeessa Poikkimaantie linjataan Oulun sataman päässä uuteen paikkaan ja rakennetaan muun muassa kiertoliittymä.

Karjalan radan parantaminen Luumäki–Joutseno-välillä

Karjalan radan kehittämiseen myönnettiin rahoitusta 2,25 miljoonaa euroa. Karjalan radan Luumäki–Joutseno-rataosuus on tärkeä tavaraliikenteen yhteys ja keskeinen reitti Kotkan ja Haminan satamiin. Rataosuus on tärkeä myös henkilöliikenteen saavutettavuudelle. Hanke tukee alueellista, kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta, matkaketjujen sujuvuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Hankkeessa suunnitellaan kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen osan tilalle. 

Talvimerenkulun edellytysten parantaminen

Suomen ja Ruotsin jäänmurron yhteishankkeelle myönnettiin rahoitusta 30 miljoonaa euroa, josta Suomelle haetun tuen osuus on 1,43 miljoonaa on euroa. Suomen saaman tuen tarkka määrä selviää hankkeen edetessä. Hankkeen tavoitteena on turvata Itämeren alueen rajat ylittävä, tehokas ja ympäristöystävällinen talvimerenkulku. Yhteishanke sisältää selvityksiä ja investointeja.

Tieliikenteen kuljetustiedon yhteensovittaminen EU-maissa

Sähköisen kuljetustiedon yhteensovittamista kehittävälle hankkeelle myönnettiin rahoitusta 14,18 miljoonaa euroa, josta Suomelle haetun tuen osuus on 2,48 miljoonaa euroa. Usean EU-jäsenmaan yhteinen hanke edistää EU:n sähköisestä kuljetustiedosta annetun asetuksen toimeenpanoa.

Lentoradan suunnitteleminen

Suomi-Rata Oy:n hankkeelle Lentoradan suunnitteluun myönnettiin 2,75 miljoonaa euroa. Lentorata on suunnitteilla oleva uusi nopea kaksiraiteinen yhteys, joka yhdistää Suomen päälentoaseman kaukoliikenteen piiriin. 

Merenkulun kansallisen tiedonhallintajärjestelmän toteuttaminen

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n, Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteishankkeelle myönnettiin rahoitusta 2,72 miljoonaa euroa. Hankkeessa toteutetaan Suomen merenkulun kansallinen tiedonhallintajärjestelmä, jonka kautta alukset antavat satamakäynnin alusselvitykseen liittyvät ilmoitukset. Sen kautta voidaan antaa myös lastina olevien tavaroiden tulliselvitykseen liittyviä ilmoituksia.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komissio tekee tukien maksatusta koskevat sopimukset kunkin hakijan kanssa lokakuun loppuun mennessä. Komissio avaa seuraavan CEF-rahoitushaun syyskuussa 2023. 

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, [email protected]