Suomesta haetaan EU-rahoitusta 90,5 miljoonaa euroa 13 liikennehankkeelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2022 13.53
Tiedote
Tampereen rautatieasema ilmakuvassa (Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock)
Tampereen rautatieasema ilmakuvassa (Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock)

Suomen valtio ja eräät muut toimijat hakevat 13 liikennehankkeelle Euroopan komissiolta rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta yhteensä 90,5 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 15.12.2022.

EU:n rahoitusta on tarjolla tällä hakukierroksella 5,1 miljardia euroa etenkin kestävän liikenteen hankkeille, joissa rakennetaan ja parannetaan Euroopan liikenneinfrastruktuuria. Euroopan komissio edellyttää kansallista rahoitusta 50-70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa (CEF, Connecting Europe Facility).

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T, Trans-European Transport Network) investointeja. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Valtio hakee rahoitusta raide- ja meriliikenteen sekä älyliikenteen hankkeille

Valtio hakee rahoitusta yhteensä 56,3 miljoonaa euroa seitsemälle hankkeelle. Eniten rahoitusta haetaan Helsinki-Riihimäki-radan rakentamiseen vuosina 2023-2027. Hankkeessa on tarkoitus muun muassa rakentaa lisäraiteita, siltoja ja meluesteitä sekä sähköistää rataosuuksia. Raideliikenteen osalta valtio hakee rahoitusta myös Riihimäen ja Tampereen välisen rataosuuden junien kohtauspaikkojen suunnitteluun sekä Karjalan radan parantamiseen Luumäen ja Joutsenon välillä.

Lisäksi rahoitusta haetaan Oulun sataman Poikkimaantien rakentamishankkeelle, jossa kehitetään sataman tieyhteyksiä. Ruotsin kanssa puolestaan Suomi parantaa Itämeren talvimerenkulun edellytyksiä yhteisellä jäämurron hankkeella, jossa Suomi tekee selvityksiä.

Valtio hakee rahoitusta myös kahdelle yhteiseurooppalaiselle hankkeelle, joissa parannetaan tieliikenteen älykkäiden liikennepalveluiden käyttöönottoa ja sovitetaan yhteen sähköistä kuljetustietoa EU-maissa.

Hankkeet:

1. Helsinki-Riihimäki-radan 2. vaiheen rakentaminen vuosina 2023-2027

Väylävirasto hakee rahoitusta 40,34 miljoonaa euroa.

2. Riihimäki-Tampere-radan kohtauspaikkojen suunnittelu

Väylävirasto hakee rahoitusta 1,75 miljoonaa euroa.

3. Oulun sataman Poikkimaantien kehittäminen

Väylävirasto hakee rahoitusta 7,43 miljoonaa euroa ja Oulun kaupunki 1,90 miljoonaa euroa.

4. Karjalan radan kehittäminen Luumäen ja Joutsenon välillä

Väylävirasto hakee rahoitusta 2,25 miljoonaa euroa.

5. Itämeren alueen rajat ylittävän talvimerenkulun turvaaminen (WINMOS III - Winter Navigation Motorways of the Sea III)

Väylävirasto hakee rahoitusta 1,43 miljoonaa euroa.

6. Tieliikenteen älykkäiden palveluiden käyttöönotto Euroopassa (Eurooppalainen ITS ja C-ITS -yhteishanke)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Fintraffic Oy hakevat rahoitusta yhteensä 0,63 miljoonaa euroa.

7. Sähköisen kuljetustiedon yhteen toimivuuden kehittäminen EU-maiden välillä (Electronic Freight Transport Information)

Liikenne- ja viestintävirasto hakee rahoitusta 2,49 miljoonaa euroa.

Suomessa toimivat yhtiöt hakevat rahoitusta satama- ja ratahankkeille

Suomessa toimivat yhtiöt hakevat CEF-tukea yhteensä 32,3 miljoonaa euroa kuudelle hankkeelle.

Hankkeet:

1. Lentoradan suunnittelu

Suomi-rata Oy hakee rahoitusta 2,75 miljoonaa euroa.

2. Junayksiköiden varustaminen ensimmäistä kertaa eurooppalaisella kulunvalvontajärjestelmällä (ERMTS, European Rail Traffic Management System)

VR-Yhtymä Oy hakee rahoitusta 9,4 miljoonaa euroa.

3. Itämeren satamien yhteistyön tiivistäminen Itämeren kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (Baltic Ports for Climate - OPS Studies)

Helsingin Satama Oy hakee rahoitusta 0,05 miljoonaa euroa.

4. Satamainfrastruktuurin parantaminen Raahen satamassa (Bothnia Wind)

Raahen Satama Oy hakee rahoitusta 14,7 miljoonaa euroa.

5. Suomen merenkulun kansallisen tietojärjestelmän toteutus (Nemo-EMSWe)

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Liikenne- ja viestintävirasto hakevat rahoitusta yhteensä 2,72 miljoonaa euroa.

6. Tiedonkulun kehittäminen alusten ja satamien välillä (Just in Time Ship-Port Operations)

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, Unikie Oy, Wärtsilä Oy, Awake.ai Oy ja Siili Solutions Oyj hakevat rahoitusta yhteensä 2,67 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission rahoituksen hakuaika päättyy 18.1.2023. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa 2023. Komissio avaa seuraavan haun liikennehankkeille syyskuussa 2023.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0400 593 706, timo.kievari(at)gov.fi, Twitter @TimoKievari

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi