Suomen autoala ja valtio tekivät ilmastosopimuksen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 10.10
Tiedote
Kuva: LVM/Shutterstock
Kuva: LVM/Shutterstock

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ, YMPÄRISTÖMINISTERIÖ JA AUTOALA TIEDOTTAVAT

Autoala, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö solmivat vapaaehtoisen ilmastosopimuksen 22.11.2018. Sopimuksella tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tänään allekirjoitettu Green deal -sopimus on samalla osa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. 

- Viidennes kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteestä, ja siksi autoala ja valtio tarvitsevat yhteisiä konkreettisia ilmastotavoitteita, joiden avulla vähennämme autoilun ja raskaan liikenteen päästöjä. Nyt yhteinen tehtävämme on muuttaa autokantaa nolla- ja vähäpäästöiseksi. Teemme vaihtoehtoisista käyttövoimista valtavirtaa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo.

Vanhojen autojen päästöt ovat keskimäärin uusia autoja korkeammat. Autokantaa pyritään uudistamaan, että vähäpäästöinen ja vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävä teknologia saataisiin käyttöön. 

-  Yksi IPCC:n tuoreen raportin pääviesteistä on, että maapallon lämpeneminen on mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta tämä edellyttää entistä nopeampia ja suurempia päästövähennyksiä. Päästöjen vähentämiseen tarvitaan huikea määrä teknologista kehitystä. Meiltä kaikilta vaaditaan myös kestäviä valintoja ja vastuunottoa tulevaisuudesta. Autoalan kanssa solmittava Green deal on tärkeä askel liikenteen päästövähennysten polulla, asunto-, energia-, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

- Green deal -sopimus tukee autoalan omaa autokannan uudistamiseen tähtäävää ilmastostrategiaa, jonka kärkitoimia ovat autoilun verorakenteen uudistaminen sekä sähkö- ja kaasuautojen hankintakannusteiden edistäminen, kertoo hallituksen puheenjohtaja Rami Kittilä Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Jo aiemmin autoala on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi energiatehokkuussopimuksissa ja alan omassa ympäristöohjelmassa. Nyt solmittava sopimus siirtää ympäristötoimien painopistettä myös kuluttaja- ja yritysviestintään.

-  Sopimus sisältää monia toimenpiteitä, joilla autoliikkeet voivat lisätä kuluttajien ja yritysten kiinnostusta muun muassa vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, arvioi hallituksen puheenjohtaja Heikki Häggkvist Autoalan Keskusliitosta.

Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään neljä prosenttia vuodessa

Autoalan ilmastosopimus eli Green deal perustuu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöjä tulisi vähentää puoleen vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksen tavoitteena on: 

1.    vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa
2.    lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa
3.    edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
4.    alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa

Suomessa neuvotellaan parhaillaan monelle eri alalle kestävää kehitystä ja ympäristötavoitteita edistävää Green deal -sopimusta. Ensimmäisenä solmittu muovikassisopimus (2016) on jo nyt vähentänyt merkittävästi muovikassien käyttöä. 

Mitä seuraavaksi?

Yksittäiset autoliikkeet ja leasingyhtiöt voivat liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolle. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry kannustavat jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen. Järjestöt tekevät kuluttaja- ja yritysviestintää vähäpäästöisistä autovalinnoista ja vaihtoehtoisista käyttövoimista. Lisäksi yritykset muun muassa pitävät vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä ajoneuvoja esittelyautoina ja huollon sijaisautoina ja rakentavat sähköautojen latauspaikkoja toimitiloihinsa. 

Valtio edistää vähäpäästöisten autojen yleistymistä muun muassa taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten täyssähköautojen hankintatuella ja julkisilla hankinnoilla, kampanjoilla sekä neuvontapalveluita ja -aineistoja kehittämällä.  Valtion tavoitteena on myös uudistaa liikenteen verotusta niin, että se edistäisi nolla- ja vähäpäästöisten autojen hankintoja. Lisäksi laaja-alaisen liikenteen ilmastopolitiikan ILMO-työryhmän tavoitteena on löytää keinot, miten Suomessa liikenne on hiiletöntä vuoteen 2045 mennessä. Keskeiset toimenpiteet esitellään 12.12. julkaistavassa loppuraportissa.

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101
liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 0295 34 2560

Ympäristöministeriö
ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, p. 0295 250 060
asiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, p. 050 3201114

Autotuojat ja -teollisuus ry
toimitusjohtaja Tero Kallio, p. 040 729 4513
hallituksen puheenjohtaja Rami Kittilä, p. 050 4355 616

Autoalan Keskusliitto ry
toimitusjohtaja Pekka Rissa, p. 0500 417 300
hallituksen puheenjohtaja Heikki Häggkvist, p. 0400 587 324