Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 10.10
Pressmeddelande
Bilbutik. Bild: KM/Shutterstock
Bilbutik. Bild: KM/Shutterstock

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET, MILJÖMINISTERIET OCH BILBRANSCHEN INFORMERAR

Bilbranschen, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har den 22 november 2018 ingått ett frivilligt klimatavtal. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det Green deal-avtal som i dag undertecknades är samtidigt en del av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling.

- En femtedel av växthusgasutsläppen kommer från trafiken. Därför behöver bilbranschen och staten gemensamma, konkreta klimatmål för att minska utsläppen från bilar och tunga fordon. Det är nu vår gemensamma uppgift att se till att bilparken går mot att bli utsläppssnål och utsläppsfri. Vi siktar på att alternativa bränslen ska få större genomslag, bli det nya normala, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I snitt är utsläppen från gamla bilar större än från nya bilar. Bilparken behöver förnyas så att vi kan införa tekniker som utnyttjar utsläppssnåla och alternativa bränslen.

- Ett av huvudbudskapen i den rapport som FN:s klimatpanel IPCC:s nyligen kom ut med är att det är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Men det kräver allt snabbare och större utsläppsminskningar. För att vi ska kunna minska utsläppen behövs enormt mycket teknisk utveckling. Vi måste alla göra hållbara val och ta ansvar för framtiden. Green deal-avtalet med bilbranschen är ett viktigt steg på vägen mot minskade trafikutsläpp, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

- Green deal-avtalet stöder bilbranschens egen klimatstrategi som siktar på att förnya bilparken. Prioriteter i strategin är att förnya skattestrukturen och att främja anskaffningsincitament för elbilar och gasbilar, berättar styrelseordförande Rami Kittilä från Bilimportörerna och -industrin rf.

Bilbranschen har redan tidigare aktivt gått med i till exempel energieffektivitetsavtal och branschens egna miljöprogram. Det nu ingångna avtalet flyttar tyngdpunkten för miljöåtgärderna till att omfatta också konsument-och företagskommunikation.

- Avtalet innehåller många åtgärder med vilka bilfirmorna kan öka konsumenternas och företagens intresse för bland annat alternativa drivmedel, uppskattar styrelseordförande Heikki Häggkvist från bilbranschens centralförbund Autoalan Keskusliitto ry.

Koldioxidutsläppen från personbilar minskas med fyra procent per år

Klimatavtalet för bilbranschen eller Green deal bygger på den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Enligt planen ska trafikutsläppen halveras före 2030. Avtalet har följande mål: 
1.    att minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från förstagångsregistrerade person- och paketbilar med minst fyra procent per år
2.    att öka andelen bilar anpassade till höga biobränslehalter särskilt bland tunga fordon
3.    att främja användningen av bilar som utnyttjar andra alternativa bränslen så att deras andel av första registreringarna växer till minst 25 procent före utgången av 2025
4.    att sänka genomsnittsåldern för bilparken och för skrotade personbilar med 1,5 procent per år.
I Finland pågår som bäst förhandlingar inom många olika branscher om att införa Green deal-avtal för att främja hållbar utveckling och miljömålen. Det första Green deal-avtalet, avtalet om plastkassar, från 2016 har redan nu betydligt minskat förbrukningen av plastpåsar.

Vad händer härnäst?

Enskilda bilaffärer och leasingföretag kan ansluta sig till avtalet genom att ingå ett åtagande på webbplatsen sitoumus2050.fi. Avtalet gäller till utgången av 2025.

Bilbranschens centralförbund Autoalan Keskusliitto ry och Bilimportörerna och -industrin rf uppmuntrar sina medlemsföretag att ansluta sig till avtalet. Organisationerna arbetar med konsument- och företagskommunikation om utsläppssnåla bilval och alternativa bränslen. Bilaffärerna har bland annat bilar med alternativa bränslen som drivmedel som utställningsbilar och ersättningsbilar vid service och de bygger laddstationer för elbilar i sina lokaler.

Staten stöder spridningen av utsläppssnåla bilar bland annat genom ekonomiska styrmedel, såsom stöd för anskaffning av renodlade elbilar, offentliga upphandlingar, kampanjer samt rådgivningstjänster och -material. Staten har som mål att reformera beskattningen av trafiken så att den sporrar till att skaffa nollutsläppsbilar och utsläppssnåla bilar. Utöver detta har den bredbasiga arbetsgruppen för klimatpolitiken inom transportsektorn (ILMO) som mål att finna metoder för att göra transportsektorn i Finland fri från växthusgasutsläpp före 2045. De centrala åtgärderna för att nå målet presenteras i arbetsgruppens slutrapport som offentliggörs den 12 december 2018.

Klimatavtalet mellan bilbranschen och staten (Green deal)  22.11.2018 i webbtjänsten sitoumus2050.fi (på finska):
https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/tietoa-green-dealista#/

Mer information:

Kommunikationsministeriet
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101
Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 0295 342 560

Miljöministeriet
Magnus Cederlöf, miljöråd, tfn 0295 250 060
Leena-Kaisa Piekkari, expert, p. 050 320 1114

Bilimportörerna och -industrin rf
Tero Kallio, verkställande direktör, tfn 040 729 4513
Rami Kittilä, styrelseordförande, tfn 050 4355 616

Autoalan Keskusliitto ry
Pekka Rissa, tfn 0500 417 300
Heikki Häggkvist, styrelseordförande, tfn 0400 587 324