Seurantaryhmä arvioimaan liikenneturvallisuusstrategian toteutumista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2022 11.00 | Julkaistu suomeksi 22.8.2022 klo 11.15
Tiedote
Liikenneturvallisuusstrategia kattaa kaikki liikennemuodot. (Kuva: LVM)
Liikenneturvallisuusstrategia kattaa kaikki liikennemuodot. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikenneturvallisuusstrategian seurantaryhmän. Ryhmän tehtävänä on seurata liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutuksia. Seurantaryhmän toimikausi on 1.9.2022-31.12.2026.

Seurantaryhmä seuraa liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteiden toteutumista ja arvioi toimenpiteiden toteuttamisen vaikutuksia. Lisäksi ryhmä järjestää liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vuosittain liikenneturvallisuusfoorumin, johon kutsutaan osallistujia laajasti eri hallinnonaloilta ja sidosryhmistä.

- Liikenneturvallisuusstrategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä. Nyt on käsillä merkittävin vaihe, eli strategian toimeenpano. On erityisen tärkeää, että myös toteuttamiseen osallistuvat kaikki, sillä liikenneturvallisuus koskettaa meidän jokaisen arkea, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Liikenneturvallisuusstrategiassa 103 toimenpidettä

Valtioneuvosto linjasi maaliskuussa 2022 liikenneturvallisuusstrategiaa koskevassa periaatepäätöksessään toimenpiteistä, joilla tähdätään liikenteen turvallisuuden parantamiseen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen. Strategiassa on edellytetty myös seurantaryhmän asettamista toimenpiteiden toteutumisen seurantaa varten.

Strategian toimenpideohjelmassa on kaikkiaan 103 liikenneturvallisuutta parantavaa toimenpidettä, jotka toteutetaan usealla eri sektorilla aina liikennevalvonnasta terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty päävastuutaho, joka vastaa toimenpiteiden toteuttamisen käynnistämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista.

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro ja varapuheenjohtajana yksikön johtaja Maija Ahokas.

Ryhmässä on edustajat sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Väylävirastosta, Poliisihallituksesta, Opetushallituksesta, Onnettomuustietoinstituutista, Tilastokeskuksesta, Uudenmaan sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Liikenneturvasta ja Suomen riistakeskuksesta. Lisäksi edustettuina ovat Helsingin, Tampereen, Lappeenrannan ja Oulun kaupungit, Kuntaliitto sekä ITS Finland ry, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Purjehdus ja Veneily ry ja Invalidiliitto ry.

Strategian toimeenpanoa ja seurantaa tehdään tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178, [email protected], Twitter: @mmaija

ylitarkastaja Sofia Johansson, p. 050 573 7908, [email protected]

erityisasiantuntija Konsta Arvelin, p. 050 410 3884, [email protected]