Raskaalle kalustolle esitetään päästörajoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 13.11 | Julkaistu suomeksi 27.6.2018 klo 13.14
Tiedote
Säiliörekka Etelä-Suomen tiellä. (Kuva: Maksimilian / Shutterstock.com)
Säiliörekka Etelä-Suomen tiellä. (Kuva: Maksimilian / Shutterstock.com)

Euroopan komissio ehdottaa hiilidioksidin päästörajojen asettamista uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille. Raskaalle kalustolle ei ole aikaisemmin asetettu raja-arvoja EU-tasolla.

Päästörajat asetettaisiin niin, että niiden laskemisen perustana olisi vuoden 2019 taso. Vuonna 2025 uusien raskaan kaluston ajoneuvojen päästöjen pitäisi olla 15 prosenttia pienemmät. Vuonna 2030 päästöjen pitäisi olla 30 prosenttia pienemmät.

Ilman rajoitusten asettamista raskaan kaluston päästöjen on arvioitu kasvavan EU:n tasolla noin yhdeksän prosenttia vuosien 2020 - 2030 aikana.

Päästöt jaettu eri sektoreille

EU:ssa päästövähennystavoitteet on jaoteltu päästökauppasektorin ja taakanjakosektorin välille. Taakanjakosektori sisältää mm. liikenteen, maatalouden, jätehuollon ja rakennusten erillislämmityksen kasvihuonekaasupäästöt. Liikenteen päästöt ovat noin 40 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä.

Suomessa hallitus hyväksyi marraskuussa 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian.

Siinä on esitetty tavoite päästöjen vähentämisestä 50 prosentilla verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen vuoteen 2030 mennessä.

EU:ssa käyttöön otettavat raja-arvot parantavat ajoneuvojen energiatehokkuutta ja tukevat kansallisen ilmastostrategian tavoitteita.

Suomi ennakkovaikuttamisessapainottanut kunnianhimoisten raja-arvojen tärkeyttä ja vuoden 2025 välitavoitteen asettamista.

Mitä seuraavaksi?

Raskaan kaluston päästörajoitusten käsittely Euroopan unionin ministerineuvoston ympäristötyöryhmässä. Työryhmässä jäsenvaltioita edustavat EU-edustustoissa työskentelevät tai jäsenvaltioista lähetetyt virkamiehet. Työryhmissä asiat valmistellaan neuvoston päätettäväksi.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Eleonoora Eilittä, p. 050 309 9189