Pysäköintikiekkosääntely vapautuu joulukuun alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2015 15.24 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.33
Tiedote

Pysäköintikiekon ulkomuodon määritelmä väljenee 1. joulukuuta. Liikenne- ja viestintäministeriön antamassa asetuksessa pysäköintikiekko määritellään laitteeksi, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika.

Uudessa asetuksessa ei aseteta tarkkoja vaatimuksia esimerkiksi kiekon koolle tai värille, vaan keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa. Sääntelyn keventämisellä edistetään hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Laite voi jatkossa olla paitsi perinteinen pysäköintikiekko myös esimerkiksi tekninen väline. Kiellettyjä puolestaan ovat paperiset tai pahviset laput, joihin pysäköinnin alkamisaika on piirretty tai kirjoitettu.

Pysäköintiajan alkaminen voidaan ilmoittaa myös sähköisesti etäluettavalla parkkikiekkopalvelulla tai -järjestelmällä. Näiden käyttö edellyttää sitä, että kyseisen ilmoitustavan käyttökelpoisuus on vahvistettu kunnan alueella. Käyttömahdollisuudesta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla. Järjestelmä tai palvelu voi olla esimerkiksi matkapuhelinsovellus.

Tähän saakka pysäköinnin alkamisaika on merkitty seuraavaan tasa- tai puolituntiin riippuen siitä, kumpi ajankohta on lähempänä saapumisaikaa. Uuden asetuksen mukaan alkamisajaksi voidaan merkitä myös täsmälleen se kellonaika, jona ajoneuvo pysäköidään. Riippumatta merkitsemistavasta, pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista kuten nykyisinkin.

Pysäköintikiekko on edelleen sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkopuolelta selvästi luettavissa.

Lisätietoja
suunnittelija Kalle Toivonen 0295 34 2591