Regleringen av parkeringsskivor slopas i början av december

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2015 15.24 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Definitionen av hur en parkeringsskiva får se ut utvidgas den 1 december. Enligt en förordning utfärdad av kommunikationsministeriet är en parkeringsskiva en anordning som används för att ange ett fordons ankomsttid till en parkeringsplats.

I den nya förordningen ställs inga strikta krav på p-skivans storlek eller färg; det viktigaste är att den tidpunkt då fordonet parkerades kan avläsas tydligt. Avregleringen är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Framöver kan anordningen förutom en vanlig p-skiva vara till exempel en teknisk apparat. Däremot är lappar av papper och kartong med fordonets ankomsttid ritad eller skriven inte tillåtna.

Fordonets ankomsttid till en parkering kan också anges elektroniskt via en tjänst eller ett system som avläser p-skivans inställning på distans. För att dessa tjänster ska gå att använda krävs det dock att förfarandet är godkänt i den kommun där fordonet parkeras. Om tjänsterna är tillåtna finns information om detta på kommunens webbplats. Systemet eller tjänsten kan till exempel vara en mobilapp.

Hittills har parkeringstiden angetts börja följande hel- eller halvtimme beroende på vilkendera tidpunkten som är närmare ankomsttiden till p-platsen. Enligt den nya förordningen kan tiden anges börja på exakt det klockslag då fordonet parkeras. Oavsett vilket sätt för att ange ankomsttid som används anses parkeringen likväl inte börja förrän vid följande hel- eller halvtimme, precis som nu.

Parkeringsskivan ska också i fortsättningen placeras väl synligt innanför fordonets framruta så att det är lätt att avläsa när parkeringstiden började.

Ytterligare information
Kalle Toivonen, planerare tfn 0295 34 2591