Periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta katsoo tulevaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2016 14.32 | Julkaistu suomeksi 15.12.2016 klo 14.44
Uutinen
Liikennemerkki, suojatie (Kuva: Rodeo)
Liikennemerkki, suojatie (Kuva: Rodeo)

Valtioneuvosto linjaa tuoreessa periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään tieliikenteen turvallisuutta niin kuljettajien, ajoneuvojen kuin teidenkin osalta. Periaatepäätös luo edellytyksiä liikenneturvallisuutta lisäävälle automaatiolle ja digitalisen tiedon hyödyntämiselle liikenteessä.

Periaatepäätöksen pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

- Liikenneturvallisuusvision tavoite on haastava, mutta saavutettavissa. Periaatepäätös on linjauspaperi tieliikenteen lainsäädännön ja turvallisuustyön kehittämiselle, mutta myös tärkeä tuki liikenteen digitalisaation ja automatisaation edistämistoimille, kuvailee liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner hallituksen periaatepäätöstä.

Periaatepäätös koostuu seitsemästä tieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavasta asiakokonaisuudesta. Näitä ovat muun muassa liikennesääntöjen selkeyttäminen, liikennevalvonnan tehostaminen, turvallisempien ajoneuvojen lisääminen ja automaattiseen liikenteeseen varautuminen, tieverkon turvallisuuden varmistaminen, ajo-opetus- ja tutkintojärjestelmän uudistaminen sekä rattijuopumusten ja muiden ajokuntoon vaikuttavien tekijöiden vähentäminen.

Valtioneuvosto hyväksyi tieliikenteen turvallisuutta edistävän periaatepäätöksen 15. joulukuuta 2016.