Principbeslutet om vägtrafiksäkerheten tar sikte på framtiden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 14.32 | Publicerad på svenska 15.12.2016 kl. 14.44
Nyhet
Skyddväg (Bild:Rodeo)
Skyddväg (Bild:Rodeo)

Statsrådet har fattat ett nytt principbeslut med riktlinjerna för åtgärder med vilka säkerheten i vägtrafiken främjas för såväl förarna som fordonen och vägarna. Principbeslutet banar väg för automatiserade tillämpningar för ökad trafiksäkerhet och för nyttjande av digital information i trafiken.

Visionen på lång sikt är att ingen i Finland ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken.

- Målet för trafiksäkerheten är utmanande, men det kan uppnås. I principbeslutet fastställs strategin för hur lagstiftningen och säkerhetsarbetet ska utvecklas. Samtidigt är det ett viktigt stöd för att främja digitaliseringen och automatiseringen i vägtrafiken, säger kommunikationsminister Anne Berner när hon beskriver regeringens principbeslut.

Principbeslut består av sju helheter som alla på sitt sätt påverkar säkerheten i vägtrafiken. De är bland annat tydligare regler för trafiken, effektivare övervakning, säkrare fordon på vägarna, förtroende och beredskap för automatiseringen i trafiken, ett tryggt trafiknät, en modernisering av körundervisningen och examenssystemet samt färre rattfyllerier och andra faktorer som inverkar negativt på förarens prestationsförmåga.

Statsrådet godkände den 15 december 2016 principbeslutet om en förbättring av vägtrafiksäkerheten.