Ollilan työryhmä: Kokeiluin kohti kilometriverotusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2013 10.25 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.32
Uutinen
Jorma Ollila luovuttaa työryhmän raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle (Kuva: VNK)
Jorma Ollila luovuttaa työryhmän raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle (Kuva: VNK)

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä katsoo, että Suomessa voisi olla syytä edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa. Työryhmä ehdottaa, että asiassa edettäisiin kokeilujen kautta. Puheenjohtaja Jorma Ollila luovutti työryhmän raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle 16. joulukuuta.

Työryhmä pitää tärkeänä, että ennen lopullista päätöstä kilometriveroon siirtymisestä tulisi olla täysi varmuus tarvittavan tekniikan toimivuudesta ja sen soveltumisesta verokäyttöön, yksityisyyden suojan varmistamisesta ja kustannuksista.

Ensimmäisessä vaiheessa tulisi kokeiluin testata laajamittaisesti teknisten järjestelmien, valvonnan, yksityisyyden suojan ja tietoturvan toimivuutta.

Työryhmä ei ota kantaa siihen, koska kilometriverojärjestelmä tulisi ottaa käyttöön.