Ollilas arbetsgrupp: Försök banar väg för kilometerbeskattning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2013 10.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet
Jorma Ollila luovuttaa työryhmän raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle. (Kuva: VNK)
Jorma Ollila luovuttaa työryhmän raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle. (Kuva: VNK)

En arbetsgrupp tillsatt av Kommunikationsministeriet anser att man i beskattningen av bilismen i Finland bör införa ett system med kilometerskatt. Arbetsgruppen föreslår att man går vidare genom försök. Ordföranden Jorma Ollila överlämnade arbetsgruppens rapport till trafikminister Merja Kyllönen den 16 december.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att man inte fattar något slutgiltigt beslut om att gå över till kilometerskatt förrän man är helt säker på att den nödvändiga tekniken fungerar och att den lämpar sig för skattebruk. Dessutom är det viktigt att säkra integritetsskyddet och att vara på det klara med kostnaderna.

I det första skedet är det meningen att man genom försök i stor skala testar hur de tekniska systemen, övervakningen, integritetsskyddet och informationssäkerheten fungerar.

Arbetsgruppen tar inte ställning till när systemet med kilometerskatt borde tas i bruk.