Ministeri Harakka: Panostus kriittisten toimialojen tietoturvaan ja tietosuojaan on investointi tulevaisuuteen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2021 13.55 | Julkaistu suomeksi 10.6.2021 klo 16.23
Tiedote
Ikäihminen käyttää Omakanta-palvelua tabletilla (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi Agency)
Ikäihminen käyttää Omakanta-palvelua tabletilla (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi Agency)

Valtioneuvosto vahvisti 10. kesäkuuta 2021 periaatepäätöksen, jolla linjataan toimia yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan tason parantamiseksi. Periaatepäätöksen linjaukset perustuvat asiaa selvittäneen poikkihallinnollisen työryhmän ehdotuksiin.

Periaatepäätöksen toteutuessa viranomaiset tulevat tekemään nykyistä tehokkaampaa ja järjestäytyneempää yhteistyötä kyberturvallisuuden parantamiseksi. Kaikille kriittisille toimialoille tulee myös olla lakisääteiset tietoturvavaatimukset ja kriittisiä tietojärjestelmiä tulee auditoida ja arvioida nykyistä kattavammin. Myös julkisen sektorin tietoturvaa on vahvistettava.

- Meidän pitää varautua kaikkeen sekä panostaa tietoturvaan. Investointi yhteiskunnan turvallisuuteen maksaa itsensä monin verroin takaisin, korostaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lisäresursseja valvovien viranomaisten toimintakykyyn

Periaatepäätöksen linjausten toteuttaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja viranomaisten resurssien vahvistamista. Lisäresurssien tarve kohdistuu erityisesti tietoturvan ja tietosuojan valvontaan sekä osaamistason nostoon.

Periaatepäätöksen mukainen lisäys kaikille tarkastelussa olleille hallinnonaloille kustantaa arvion mukaan yhteensä noin 10,2 miljoonaa euroa vuodessa. Määrärahoista linjataan vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa periaatepäätöksessä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen seurannasta.

Tavoitteena entistä tietoturvallisempi yhteiskunta

Periaatepäätös tukee pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kansallista kyberturvallisuutta.

Periaatepäätös pohjautuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltuun yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvaa ja tietosuojaa selvittäneen työryhmän työhön. Selvityksen perusteella työryhmä teki toimenpide-ehdotuksia sekä määritteli vastuutahot ja aikataulut niiden toteuttamiseksi. Työryhmän raportti julkaistiin 1. helmikuuta 2021.

Yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamiseen tähtää myös valtioneuvoston tänään antama periaatepäätös kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta. Ohjelma sisältää konkreettisen toimeenpanosuunnitelman, joka ohjaa toimialarajat ylittävää ja hallituskausien yli ulottuvaa kyberturvallisuuden kehittämistä.

Periaatepäätöksellä kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi varmistetaan riittävän korkea tietoturvallisuuden taso kriittisillä toimialoilla, kun taas kyberturvallisuuden kehittämisohjelma tarkastelee laajemmin koko yhteiskuntaa ja tähtää vaikuttavuuteen pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Tino Aalto, p. 050 436 9188

ylijohtaja, osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen

yksikön johtaja, Elina Immonen, p. 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaaran kautta, p. 0400 816 187, [email protected]