Ministeri Harakka IMO:n yleiskokouksessa: neuvotteluita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tehostettava ja digitalisaatiota hyödynnettävä meriliikenteessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2021 14.45 | Julkaistu suomeksi 3.12.2021 klo 18.06
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka pitää Suomen puheenvuoron Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n yleiskokouksessa 6.12.2021. Järjestön toimintaa koskevien päätösten lisäksi etäkokouksessa keskustellaan merenkulun ympäristö- ja turvallisuuskysymyksistä.

Ministeri Harakan aiheina hänen videopuheenvuorossaan ovat merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja meriliikenteen automaatio. Suomi on esittänyt IMO:ssa uusia työjärjestelyitä. Tavoitteena on, että neuvottelut keinoista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä etenisivät nykyistä suunnitellummin ja että myös pienimmillä mailla olisi tasavertaiset mahdollisuudet osallistua.

- On selvää, että merenkulun päästöjä täytyy vähentää merkittävästi jo tällä vuosikymmenellä. Meidän on IMO:ssa löydettävä konkreettiset keinot siihen, että kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöt saadaan nollaan vuoteen 2050 mennessä, ministeri Timo Harakka sanoo.

- Meriliikenteen digitalisaatiossa ja automaatiossa on paljon potentiaalia, sillä ne parantavat liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta ja ilmastoystävällisyyttä. Tarvitsemme yhteistä kansainvälistä säännöstöä, jotta uudet teknologiat saadaan turvallisesti käyttöön, Harakka toteaa.

Onkin tärkeää, että IMO:n työohjelmaan sisältyy automaatioinstumentin kehittäminen. Sen avulla kansainvälistä merenkulkua voidaan automatisoida laillisesti ja turvallisesti.

Joka toinen vuosi kokoontuva yleiskokous on IMO:n korkein päättävä elin. Yleiskokous päättää järjestön seuraavien vuosien työohjelmasta, budjetista ja valitsee neuvoston. IMO:n yleiskokouksen lisäksi Suomi on osallistunut kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelutyöhön järjestön komiteoissa, alakomiteoissa ja työryhmissä.

Yleiskokous pidetään etäyhteyksin 6.-15.12.2021. Kokousvaltuuskuntaan kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- ja viestintäviraston, Suomen Lontoon-suurlähetystön, Rajavartiolaitoksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustajia. 

Mitä seuraavaksi?

Keskustelu päästövähennyskeinoista jatkuu IMO:n (International Maritime Organization) meriympäristön suojelukomitean (Marine Environment Protection Committee) istunnossa kesäkuussa 2022. Turvallisuuskomiteassa (Maritime Safety Committee) päätetään huhtikuussa 2022 tarkemmin, miten automaatioinstrumentti saadaan käyttöön.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Haapsaari, p. 0295 342 067, jani.haapsaari(at)gov.fi