Minister Harakka vid IMO:s generalförsamling: förhandlingarna om att minska växthusgasutsläpp måste effektiviseras och digitalisering utnyttjas inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2021 14.45 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 18.06
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila / Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila / Statsrådets kansli)

Kommunikationsminister Timo Harakka håller Finlands anförande vid Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s generalförsamling den 6 december 2021. Utöver beslut som gäller organisationens verksamhet kommer man vid distansmötet att diskutera miljö- och säkerhetsfrågor inom sjöfarten.

Minister Harakkas videoanförande handlar om minskningen av växthusgasutsläpp från sjöfarten och automatisering av sjöfarten. Finland har föreslagit att det införs nya arbetsarrangemang inom IMO. Målet är att förhandlingarna om metoder för att minska växthusgasutsläpp ska framskrida mer planenligt och att också de minsta länderna ska ha lika möjligheter att delta.

- Det är klart att utsläppen från sjöfarten måste minskas betydligt redan under detta årtionde. Vi måste inom IMO finna konkreta metoder för att få växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten att sjunka till noll före 2050, säger minister Timo Harakka.

- Det finns mycket potential i att digitalisera och automatisera sjötrafiken, eftersom åtgärderna gör trafiken effektivare, säkrare och klimatvänligare. Vi behöver ett gemensamt internationellt regelverk för att den nya tekniken ska kunna tas i bruk på ett säkert sätt, konstaterar Harakka.

Därför är det viktigt att utvecklingen av ett automatiseringsinstrument ingår i IMO:s arbetsprogram. Med hjälp av det kommer den internationella sjöfarten att kunna automatiseras på ett lagligt och tryggt sätt.

Generalförsamlingen, som sammanträder vartannat år, är IMO:s högsta beslutande organ. Generalförsamlingen beslutar om organisationens arbetsprogram och budget för de kommande åren och väljer organisationens råd. Utöver IMO:s generalförsamling har Finland i organisationens kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper deltagit i beredningen av de ärenden som ska behandlas vid mötet.

Generalförsamlingen sammanträder på distans den 6-15 december 2021. I mötesdelegationen ingår företrädare för kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Finlands ambassad i London, Gränsbevakningsväsendet och Ålands landskapsregering. 

Vad händer härnäst?

Diskussionen om utsläppsminskningsmetoder fortsätter vid sessionen för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee) i juni 2022. I säkerhetskommittén (Maritime Safety Committee) beslutas det i april 2022 närmare hur automatiseringsinstrumentet ska kunna tas i bruk.

Ytterligare information:

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, tfn 0295 342 067, jani.haapsaari(a)gov.fi