Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt seurantaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2013 13.23
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa, että EU:n alueelle luotaisiin meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen (C02) MRV-järjestelmä. Järjestelmä olisi ensimmäinen vaihe hiilidioksidipäästöjen taloudellisille ohjauskeinoille tai alusten tehokkuusvaatimuksille EU:ssa.

MRV-järjestelmän (monitoring, reporting and verification) tarkoituksena on kerätä tietoa meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.

Komission mukaan vaiheittainen etenemistapa antaisi enemmän aikaa käsitellä päästövähennystavoitteita, taloudellisia ohjauskeinoja ja tehokkuusvaatimuksia.

Komissio myös toivoo, että EU:n järjestelmä tulisi toimimaan esimerkkinä maailmanlaajuiselle MRV-järjestelmälle ja siten vauhdittaisi keskusteluja kansainvälisellä tasolla. Lopullisena tavoitteena on, että EU:n MRV-järjestelmä
olisi yhteneväinen kansainvälisen järjestelmän kanssa.

Ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 1. heinäkuuta 2015 ja ensimmäinen päästöselvitys laadittaisiin vuoden 2018 päästöistä.

Valtioneuvosto lähetti meriliikenteen MRV-asetusehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina 3. lokakuuta 2013.

Valtioneuvosto toteaa, että asetusehdotus on hyväksyttävissä väliaikaisena toimenpiteenä, sikäli kuin se edistää MRV-järjestelmästä käytäviä kansainvälisiä neuvotteluja.

Koska asetus on ensimmäinen vaihe kohti hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua, valtioneuvosto katsoo, että EU:n MRV-järjestelmässä tulisi huomioida myös Suomen merenkulun erityispiirteet kuten ohuet tavaravirrat, pitkät välimatkat ja erityisesti talvimerenkulku.

Valtioneuvoston haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttö polttoaineena vähentää laivan hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosentilla. Tämän vuoksi EU:ssa tulisi myös edistää LNG:n käyttöönottoa laivaliikenteessä, erityisesti lähimerenkulussa, muun muassa varmistamalla LNG:n saanti satamissa.

Lisätietoja

hallitussihteeri Veera Kojo, p. 0295 34 2382