Koldioxidutsläpp från sjötransporter kontrolleras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2013 13.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår att det skapas ett MRV-system för övervakning av koldioxidutsläpp (C02) från sjötransporter inom EU. Systemet skulle vara ett första steg mot ekonomiska styrmedel för koldioxidutsläpp eller effektivitetskrav på fartyg inom EU.

Syftet med ett MRV-system (monitoring, reporting and verification) är att samla in information om växthusgasutsläppen från sjötransporterna och att medföra kostnadsbesparingar för branschen.

Ett förfaringssätt i flera steg ger enligt kommissionen mer tid att behandla mål för utsläppsminskningar, ekonomiska styrmedel och effektivitetskrav.

Kommissionen hoppas också att EU:s system skulle fungera som exempel för ett globalt MRV-system och att det därmed skulle påskynda de internationella diskussionerna. Det slutgiltiga målet är att EU:s MRV-system skulle vara kongruent med det internationella systemet.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och den första utsläppsrapporten skulle utarbetas över utsläppen 2018.

Torsdagen den 3 oktober 2013 skickade statsrådet en skrivelse till riksdagen angående förslaget till förordning om MRV av sjötransporter.

Statsrådet fastslår att förslaget till förordning kan godkännas som en tillfällig åtgärd om det främjar de internationella förhandlingarna om ett MRV-system.

Eftersom förordningen är ett första steg mot en prissättning av koldioxidutsläpp anser statsrådet att EU:s MRV-system även bör observera särdragen i den finländska sjöfarten såsom små varuflöden, långa avstånd och i synnerhet vintersjöfarten.

Statsrådet vill också fästa uppmärksamhet vid att användningen av flytande naturgas eller LNG som bränsle minskar fartygets koldioxidutsläpp med cirka 20 procent. Därför borde man i EU främja införandet av LNG i fartygstrafiken, särskilt inom närsjöfarten, bland annat genom att säkerställa tillgången till LNG i hamnarna.

Ytterligare information:

Veera Kojo, regeringssekreterare, tfn 0295 34 2382