Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt seurantaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2013 13.32
Uutinen
Laiva merellä (Kuva: Rodeo)
Laiva merellä (Kuva: Rodeo)

Euroopan komissio ehdottaa, että EU:n alueelle luotaisiin meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen (C02) MRV-järjestelmä. Järjestelmä olisi ensimmäinen vaihe hiilidioksidipäästöjen taloudellisille ohjauskeinoille tai alusten tehokkuusvaatimuksille EU:ssa.

MRV-järjestelmän (monitoring, reporting and verification) tarkoituksena on kerätä tietoa meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.

Ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 1. heinäkuuta 2015 ja ensimmäinen päästöselvitys laadittaisiin vuoden 2018 päästöistä. Valtioneuvosto lähetti meriliikenteen MRV-asetusehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina 3. lokakuuta.

Valtioneuvosto toteaa, että asetusehdotus on hyväksyttävissä väliaikaisena toimenpiteenä, sikäli kuin se edistää MRV-järjestelmästä käytäviä kansainvälisiä neuvotteluja.

Koska asetus on ensimmäinen vaihe kohti hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua, valtioneuvosto katsoo, että EU:n MRV-järjestelmässä tulisi huomioida myös Suomen merenkulun erityispiirteet kuten ohuet tavaravirrat, pitkät välimatkat ja erityisesti talvimerenkulku.