Koldioxidutsläpp från sjötransporter kontrolleras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2013 13.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet
Bild: Rodeo
Bild: Rodeo

Europeiska kommissionen föreslår att det skapas ett MRV-system för övervakning av koldioxidutsläpp (C02) från sjötransporter inom EU. Systemet skulle vara ett första steg mot ekonomiska styrmedel för koldioxidutsläpp eller effektivitetskrav på fartyg inom EU.

Syftet med ett MRV-system (monitoring, reporting and verification) är att samla in information om växthusgasutsläppen från sjötransporterna.

Ett förfaringssätt i flera steg ger enligt kommissionen mer tid att behandla mål för utsläppsminskningar, ekonomiska styrmedel och effektivitetskrav.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och den första utsläppsrapporten skulle utarbetas över utsläppen 2018.

Torsdagen den 3 oktober skickade statsrådet en skrivelse till riksdagen angående förslaget till förordning om MRV av sjötransporter.

Statsrådet fastslår att förslaget till förordning kan godkännas som en tillfällig åtgärd om det främjar de internationella förhandlingarna om ett MRV-system.

Eftersom förordningen är ett första steg mot en prissättning av koldioxidutsläpp anser statsrådet att EU:s MRV-system även bör observera särdragen i den finländska sjöfarten såsom små varuflöden, långa avstånd och i synnerhet vintersjöfarten.