Luonnos kansallisesta jakeluinfraohjelmasta lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2023 13.01 | Julkaistu suomeksi 13.2.2023 klo 13.47
Tiedote
Sähköauton lataus parkkihallissa Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Sähköauton lataus parkkihallissa Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Ohjelma ulottuu vuoteen 2035.

Ohjelmaluonnoksessa tarkastellaan liikennesähkön, -metaanin ja -vedyn jakeluinfran sekä näitä käyttövoimia hyödyntävän ajoneuvokannan nykytilaa ja esitetään tarvittavat toimet jakeluinfran parantamiseksi.

Jakeluinfraohjelman tarkoitus on edistää liikenteen vihreää siirtymää. Jotta kotitaloudet ja yritykset ympäri Suomen voivat siirtyä uusiin käyttövoimiin, tarvitaan koko maan kattava ja sujuvasti käytettävissä oleva jakeluverkko.

Jakeluinfran kehittämisessä Suomen vahvuuksia ovat älykkäisiin latauspalveluihin liittyvä osaaminen sekä vetytalouden positiiviset kehitysnäkymät. Biokaasulla ja jatkossa myös vedyllä ja uusiutuvalla synteettisellä metaanilla voidaan ratkaista raskaan liikenteen siirtymän haastetta.

Tulevaisuuden sähköisen liikenteen tarpeet on huomioitava myös sähköverkkojen kehittämisessä ja vahvistamisessa. Seuduilla ja kunnilla on maankäytön suunnittelun ja ohjauksen kautta keskeinen rooli siinä, mihin runsaasti tilaa vaativaa raskaan liikenteen jakeluinfraa voi rakentua.

Ohjelma toimii pohjana AFIR-asetusehdotuksen seurannalle

Ohjelman on tarkoitus toimia Suomessa myös EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin eli ns. AFIR-asetusehdotuksen toimeenpanon edistäjänä ja sekä asetuksen edellyttämän seurannan pohjana. 

AFIR-asetusehdotuksen neuvottelut ovat vielä kesken. Voimaan tullessaan se asettaa julkiselle vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurille minimitason.

Lähes kaikkialla Suomessa henkilö- ja pakettiautoja palvelevia sähköauton latausasemia sijaitsee 50 kilometrin säteellä. Etelä- ja Länsi-Suomessa latausasema löytyy lähes aina 25 kilometrin säteellä. Suurteholatauspisteitä sisältävien asemien määrä ja kattavuus on parantunut.

Raskasta liikennettä palvelevaa latausinfraa tai vedyn tankkausasemia ei toistaiseksi ole, ja tulevan asetuksen minimitavoitteidenkin saavuttaminen vaatii lisätoimia. Myös biokaasun tankkausasemat ovat toistaiseksi keskittyneitä eteläisempään Suomeen.

Selvitys raskaan liikenteen latausinfrasta valmistunut

Kansallisen jakeluinfraohjelman valmistelun tueksi liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut selvityksen sähköisen raskaan liikenteen ajoneuvojen latausinfrasta. Työssä selvitettiin latausinfran suunnitteluperiaatteita ja tunnistettiin potentiaalisia sijainteja latauspisteille siirtymän alkuvaiheessa. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy ja se julkaistaan jakeluinfran lausunnoille laittamisen yhteydessä 8.2.2023.

Mitä seuraavaksi?

Jakeluinfraohjelmaluonnoksen lausuntoaika päättyy 28.2.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viimeistellään liikenne- ja viestintäministeriössä julkaistavaksi.

Tavoitteena on julkaista valmis ohjelma maaliskuussa 2023.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, p. 050 563 8130, [email protected], Twitter @OjalaTuuli