Liikenne- ja viestintäministeriö mukana Data Spaces Alliance Finland -verkostossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2024 16.33
Tiedote
Nainen hymyilee tietokoneella. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on liittynyt perustajajäsenenä Data Spaces Alliance Finland –yhteistyöverkostoon. Allianssi kerää suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen. Verkostoon kuuluu 22 yritystä, viranomaista ja tutkimuslaitosta.

Allianssiin kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi 1001 Lakes, Business Finland, CSC, DataSpace Europe, Fintraffic, Headai, Loihde, Maanmittauslaitos, MyData Global, Nokia, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS), Platform of Trust, Siili Solutions, Sitra, SIX Mobile Work Machines, Smart City Innovation Cluster (SCIC), Struggle Creative, Teknologiateollisuus, TIEKE ja VTT.

Data Spaces Alliance Finland –verkosto julkistettiin 10.4.2024 Nordic Data Festival 2024 –tapahtuman päätteeksi. Allianssin 22 perustajajäsentä allekirjoittivat aiesopimuksen, joka luo kevyen hallintomallin toimijoiden tavoitteelliselle yhteistyölle.

Tavoitteena edistää suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä

Data-avaruudet ovat yhteisten periaatteiden ja pelisääntöjen muodostamia kokonaisuuksia, jotka on tarkoitettu datan jakamiseen ja hyödyntämiseen tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä.

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille. Ne turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat mahdollistavat tekoälyratkaisujen kehittämistä.

Kokoamalla yhteen keskeiset toimijat ja aktiiviset data-avaruushankkeet voidaan edistää niiden saumatonta yhteispeliä ja suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä Euroopan datataloudessa ja laajemmin kansainvälisesti.

Allianssin toiminta perustuu muun muassa Belgiassa, Hollannissa ja Itävallassa toimivaksi todettuihin yhteistyömalleihin sekä suomalaisista eri alojen data-avaruushankkeista saatuihin oppeihin.

Ministeriö edistää data-avaruuksien rakentumista osana digikompassia

Ministeriö edistää aktiivisesti data-avaruuksien kehitystyötä osana Suomen digitaalista kompassia. Digikompassin toimeenpanosuunnitelman toteutus on tällä hetkellä käynnissä. Suunnitelmassa on määritelty ministeriöiden toimet datan yhteentoimivuusrakenteiden edistämiseksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla on ollut muun muassa laatia tilannekuva ja tiekartta datan yhteentoimivuusrakenteiden kehittämiseksi ja data-avaruushankkeiden rahoituksen kohdentamisen tueksi. Ministeriö huolehtii myös hallinnonalansa sääntelyn ajantasaisuudesta.

Digikompassi ja sen toimeenpanosuunnitelma vahvistavat yhteistyötä valtioneuvostossa ja koko yhteiskunnassa. Ministeriö näkee Allianssin ensisijaisena verkostona käytännön hankkeiden ja standardisoitujen ratkaisujen edistämiseksi sekä yhteisen etenemisen varmistamiseksi.

Lisätietoja

liikenne- ja viestintäministeriön osallistuminen yhteistyöverkostoon:
erityisasiantuntija Merita Erkkilä, merita.erkkila(at)gov.fi, p. 0295 342 136

Data Spaces Alliance Finland –yhteistyöverkosto:
Sitran projektijohtaja Anssi Komulainen, anssi.komulainen(at)sitra.fi, p. 0400 129 524