Kommunikationsministeriet deltar i nätverket Data Spaces Alliance Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2024 16.33 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 8.22
Pressmeddelande
En kvinna använder en dator.. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Kommunikationsministeriet har som grundande medlem anslutit sig till samarbetsnätverket Data Spaces Alliance Finland. Alliansen sammanför de finländska pionjärerna inom dataaffärsverksamhet. Nätverket består av 22 företag, myndigheter och forskningsinstitut.

Till alliansen hör förutom kommunikationsministeriet 1001 Lakes, Business Finland, CSC, DataSpace Europe, Fintraffic, Headai, Loihde, Lantmäteriverket, MyData Global, Nokia, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS), Platform of Trust, Siili Solutions, Sitra, SIX Mobile Work Machines, Smart City Innovation Cluster (SCIC), Struggle Creative, Teknologiindustrin, TIEKE och Teknologiska forskningscentralen VTT.

Nätverket Data Spaces Alliance Finland offentliggjordes den 10 april 2024 i slutet av evenemanget Nordic Data Festival 2024. Alliansens 22 grundare undertecknade en avsiktsförklaring som ska bilda en enkel förvaltningsmodell för ett målinriktat samarbete mellan aktörerna.

Målet att främja finländska aktörers konkurrenskraft

Datarymder är helheter som består av gemensamma principer och spelregler och som är avsedda för delning och utnyttjande av data inom en viss bransch eller mellan sektorer.

Datarymderna skapar möjligheter för företag att påskynda tillväxten och innovationer. De garanterar tillgång till viktiga resurser och gör det möjligt att sälja och dela data mellan flera aktörer. Datarymdstekniker gör det möjligt att utveckla AI-lösningar.

Genom att sammanföra viktiga aktörer och aktiva datarymdsprojekt kan man främja ett flexibelt samspel mellan dem och finländska aktörers konkurrenskraft inom den europeiska dataekonomin och även internationellt.

Alliansens verksamhet baserar sig bland annat på konstaterat fungerande samarbetsmodeller från Belgien, Holland och Österrike samt på erfarenheter från finländska datarymdsprojekt inom olika områden.

Ministeriet främjar datarymdernas uppbyggnad som en del av den digitala kompassen

Ministeriet främjar aktivt utvecklingen av datarymderna som en del av Finlands digitala kompass. Som bäst verkställs genomförandeplanen för den digitala kompassen. I planen anges ministeriernas åtgärder för att främja interoperabilitetsstrukturer för data. 

Kommunikationsministeriet har bland annat svarat för att utarbeta en lägesbild och en vägkarta för utveckling av datakompatibla strukturer och för att stödja fördelningen av finansieringen till datarymdsprojekt. Ministeriet sörjer också för uppdateringen av regleringen inom sitt förvaltningsområde.

Den digitala kompassen och dess plan för genomförande stärker samarbetet inom statsrådet och i hela samhället. Ministeriet ser alliansen som ett primärt nätverk för att främja praktiska projekt och standardiserade lösningar samt för att säkerställa gemensamma framsteg.

Mer information

kommunikationsministeriets deltagande i samarbetsnätverket:
Merita Erkkilä, specialsakkunnig, merita.erkkila(a)gov.fi, tfn 0295 342 136

samarbetsnätverket Data Spaces Alliance Finland:
Anssi Komulainen, Sitras projektledare, anssi.komulainen(a)sitra.fi, tfn 0400 129 524