Data on palveluiden raaka-aine

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2023 9.00
Kolumni
Kuvassa Laura Eiro, jolla päällä kuvioitu paita
Osastopäällikkö Laura Eiro.

Datatalous on EU:n vahvimmin kasvava toimiala. Datatalouden ytimessä on datan eli digitaalisen tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan pohjana.

Digitaaliset arvonluonnin ratkaisut tarjoavat kasvumahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Dataa tarvitaan puhtaan energian siirtymän ja kiertotalouden edistämiseen.

Kiinnostavimmat ratkaisut löytyvät eri sektoreiden ja toimijoiden dataa hyödyntämällä. Tämä mahdollistaa kokonaan uusia toimintamalleja ja uutta arvonluontia.

Tulevaisuuden kestävä liikennejärjestelmä vaatii dataa raaka-aineekseen.  Reaaliaikaisen digitaalitalouden monet mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä esimerkiksi liikenteen logistiikan tehostamisessa ja palveluiden sujuvoittamisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä vastaamme siitä, että tietoa voidaan laajasti käyttää liiketoiminnan raaka-aineena. Datan hyödyntäminen edellyttää luottamusta. Tehtävämme on myös varmistaa, että palvelut ja verkot ovat käyttäjille ja liiketoiminnan harjoittajille turvallisia.

Suomella on hyvät edellytykset hyödyntää datataloutta. Tämä vuoden Digibarometrissä olimme kärkisijalla. Emme kuitenkaan ole vielä onnistuneet ulosmittaamaan kaikkia digitalisaation ja datatalouden hyötyjä tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

Suomen kansallista digitalisaatiokehitystä ohjaa vuoteen 2030 ulottuva digikompassi. Datatalouden edistämiseksi tarvittavat toimet ovat osa digikompassin toimeenpanosuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Ei ole olemassa yhtä hopealuotia. Tarvitsemme useita toimia eri osa-alueilla. Meidän tulee kehittää infrastruktuuria, osaamista ja yritysten kyvykkyyksiä.

Yhteentoimiva, toimintavarma ja turvallinen datainfra, kuten digitaaliset lompakot, toimii datatalouden ja digitaalisten palveluiden pohjana. Samalla tavalla kuin liikenneinfra, myös datainfra tarvitsee sekä perusparannusta että kehittämisinvestointeja.

Datan hyödyntäminen edellyttää laajaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteisiä pelisääntöjä ja käytänteitä. Omistajastrategia edellyttää hallinnonalallamme toimivalta Fintrafficilta liikenteen dataekosysteemin rakentamista. Fintrafficin vetämässä liikenteen dataekosysteemissä on mukana jo 170 organisaatiota. Ekosysteemissä on laadittu sääntökirja, joka edistää datan hyödyntämistä liikenne- ja logistiikka-alalla.

Datan tulee liikkua niin sektori- kuin valtioiden rajojen yli. Suomi on viime vuosina onnistuneesti vaikuttanut ihmiskeskeisen datatalouden sääntelyn luomiseen EU:ssa. Yksi tärkeimpiä tehtäviämme on toimeenpanna tätä sääntelyä tehokkaasti tavalla, joka tukee liiketoiminnan kehittymistä. 

Suomen supervoima on tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken. Tätä tarvitsemme niin digikompassin toimeenpanossa, EU-vaikuttamisessa kuin datatalouden rakenteiden ja ekosysteemien luomisessa.

 

Laura Eiro
osastopäällikkö, tieto- ja turvallisuusosasto