Komission TEN-T-ehdotus: Botnian käytävä osaksi Euroopan ydinverkkoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2011 9.24 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.16
Uutinen

Euroopan komissio antoi 19. lokakuuta ehdotuksensa uusiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivoiksi. Ehdotus sisältää Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisen tavoitteet ja verkon määrittelyn sekä ehdotuksen uudeksi TEN-T-verkoksi. Ehdotuksessa jaetaan TEN-T-verkko kattavaan verkkoon ja ydinverkkoon. Suomen osalta ydinverkkoon kuuluvat aiemmat ns. prioriteettihankkeet Pohjolan kolmio, Merten moottoritiet ja Rail Baltica sekä uutena hankkeena Botnian käytävä.

Pohjanlahden kiertävä Botnian käytävä sisältää Suomen puolella juna- ja maantieyhteydet pohjoisesta etelään eli pääradan ja nelostien.

Uudessa TEN-T-politiikassa pyritään priorisoimaan eurooppalaista lisäarvoa antavia hankkeita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahoitusta kohdennetaan hankkeisiin, jotka parantavat liikenneyhteyksiä useamman jäsenvaltion välillä ja joissa investointien hyötysuhde on tuottavin ja jotka tukevat yleisiä liikennepoliittisia tavoitteita kuten kestävää liikennettä.

EU:n TEN-T-tuki ohjautuu jatkossa pääasiallisesti ydinverkolle. Suomi on viime vuosina saanut TEN-T-hankkeisiin rahoitusta noin 5-15 prosenttia hankkeesta riippuen.

Suuntaviivaehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Suomen kannan muodostus ehdotuksesta on vielä kesken.