Kevytautoja koskevaa lainsäädäntöä täydentävät asetukset lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2019 13.27 | Julkaistu suomeksi 3.5.2019 klo 13.36
Tiedote
Autoja (Kuva: Shutterstock)
Autoja (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kevytautoja koskevien valtioneuvoston asetusten luonnoksista.

Ajokorteista annettuun asetukseen esitetään lisättäväksi kevytautoja koskevat säännökset ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä ja tutkintoajoneuvoista. 

Ehdotuksessa esitetään, että niin kutsutusta automaattiehdosta luovutaan koko AM-ajokorttiluokan osalta. EU:n ajokorttidirektiivi ei edellytä automaattiehtoa tässä ajokorttiluokassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että automaattiehtoa ei merkitä korttiin, vaikka ajokokeen suorittaa automaattivaihteisella kevytautolla, mopoautolla tai T3b-luokan traktorilla.

Tällä hetkellä AM121-luokan ajokortilla saa ajaa sekä kevyttä nelipyörää (mopoautoa tai kevyttä maantiemönkijää) tai T3b-luokan traktoria.  Marraskuun alusta kortilla saa ajaa myös kevytautoa.

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annettua asetusta muutettaisiin niin, että kevytauton suurimmaksi tiellä sallituksi nopeudeksi säädettäisiin eduskunnan aiemmin hyväksymän lain mukaisesti 60 kilometriä tunnissa. Asetuksessa säädettäisiin myös, että kevytauton olisi käytettävä hitaan ajoneuvon kilpeä.

Kevytautoon sovellettaisiin samoja kuormaamista ja henkilöiden kuljettamista koskevia säännöksiä kuin henkilöautoihin. Kevytautoa koskisivat myös samat talvi- ja nastarenkaiden käyttöä koskevat säännökset kuin henkilöautoa.

Hinattavan ajoneuvon kytkemistä kevytautoon koskisivat sen sijaan samat säännökset kuin kevyttä nelipyörää

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastusta koskevaa asetusta muutettaisiin niin, että velvollisuus kevytautojen katsastukseen olisi sama kuin henkilöautoilla.

Mikä on kevytauto?

Kevytautot ovat T1-luokan ajoneuvoja, jotka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta.

Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena voi olla enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö.

Ajokorttilain mukaan kevytautoa saa ajaa AM-luokan kortilla, niin kutsutulla mopoautokortilla. AM-luokan ajokortin saamisen vähimmäisikä on 15 vuotta.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnosten lausuntoaika päättyy 20.6.2019. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

Aino Still, erityisasiantuntija, p. 050 573 9433

Sini Wirén, yksikön johtaja, p. 040 507 0916, Twitter @WirenSini