Förordningarna som kompletterar lagstiftningen om lätta bilar på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2019 13.27 | Publicerad på svenska 3.5.2019 kl. 13.36
Pressmeddelande
Bilar (Bild: Shutterstock)
Bilar (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär yttranden om utkasten till statsrådets förordningar om lätta bilar.

I förordningen om körkort föreslås i fråga om lätta bilar bestämmelser om de anteckningar som ska göras på körkort och om examensfordon.

Det föreslås att kravet på automatväxel slopas för hela körkortskategorin AM. I EU:s körkortsdirektiv ställs inte krav på automatväxel för denna körkortskategori.

Detta innebär att kravet på automatväxel inte antecknas i körkortet, trots att körprovet har avlagts med en automatväxlad lätt bil, lätt mopedbil eller traktor i kategori T3b.

För närvarande får man med ett körkort i kategori AM 121 köra både lätt fyrhjuling (lätt mopedbil och lätt fyrhjuling för väg) och traktor i kategori T3b. Från ingången av november får man också köra lätt bil med kortet.

Förordningen om användning av fordon på väg ändras så att som den högsta tillåtna hastigheten på väg föreskrivs för lätta bilar, i enlighet med den lag riksdagen godkände tidigare, 60 kilometer per timme. I förordningen ska det dessutom föreskrivas att lätta bilar ska vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon.

På lätta bilar tillämpas samma bestämmelser om lastning och persontransport som på personbilar. Också i fråga om användningen av vinter- och dubbdäck gäller samma bestämmelser för lätta bilar som för personbilar.

I fråga om koppling av ett släpfordon till en lätt bil gäller däremot samma regler som för lätt fyrhjuling.

Den förordning som gäller periodisk besiktning ändras så att skyldigheten att låta utföra periodisk besiktning av lätta bilar är samma som för personbilar.

Vad är en lätt bil?

En lätt bil är ett fordon i kategori T1 som har ändrats från ett fordon i kategori M1, dvs. en personbil, som tagits i bruk 2015 eller senare.

En lätt bils konstruktiva hastighet har begränsats till högst 60 kilometer i timmen och dess vikt i olastat och körklart skick får vara högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är enbart el, högst 1 800 kg.

Enligt körkortslagen får man köra en lätt bil med körkort i kategori AM, ett körkort för lätt mopedbil. Minimiåldern för körkort i kategori AM är 15 år.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för förordningsutkasten går ut den 20 juni 2019. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på adressen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av förordningarna som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information

Aino Still, jurist, kommunikationsministeriet tfn 050 573 9433

Sini Wirén, enhetschef, tfn 040 507 0916, Twitter @Wirensini