Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä saavutettiin sopu tavoitteista lentoliikenteen kestävien polttoaineiden lisäämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2023 13.28
Tiedote
Ihminen tankkaa lentokonetta
Lentokonetta tankataan Vilnassa Liettuassa (Kuva: Karolis Kavolelis, Shutterstock / LVM)

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n korkean tason konferenssissa 20.–24.11.2023 Dubaissa linjattiin järjestön globaalista visiosta kestäville lentopolttoaineille, vähähiilisille lentopolttoaineille ja muille puhtaammille energialähteille. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. 

Konferenssissa sovittiin kestävien lentopolttoaineiden, vähähiilisten lentopolttoaineiden ja puhtaampien energialähteiden käytön lisäämisestä siten, että hiilidioksidipäästöt vähenevät 5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana on tilanne, jossa näitä polttoaineita ei ole käytössä. Tavoite on maailmanlaajuinen ja ei-sitova.

Päätös on merkittävä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja edesauttaa investointeja kestävien polttoaineiden kehittämiseen, valmistukseen ja käyttöönottoon. Lisäksi kokouksessa päätettiin aloitteesta, joka toisi yhteen rahoittajat ja rahoitusta tarvitsevat tahot.   

EU:ssa on jo sovittu toimista kestävien lentopolttoaineiden lisäämiseksi lentoliikenteessä. Niin sanottu ReFuel Aviation -asetus velvoittaa EU:ssa polttoainetuottajia kestävien polttoaineiden jakeluun lentokentillä. Kansainväliset tavoitteet kestävien lentopolttoaineiden, vähähiilisten lentopolttoaineiden ja muiden puhtaampien energialähteiden lisäämiseksi vievät toimintaympäristöä tasapuolisempaan suuntaan.

Mitä seuraavaksi?

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvosto käsittelee korkean tason konferenssin tulokset. Järjestön yleiskokous päättää visiosta syksyllä 2025. 

Lisätietoja:

yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, p. 0295 342 101, [email protected]

neuvotteleva virkamies Niina Honkasalo, p. +358 295 34 2027, [email protected]

 

Korjaus 29.11.2023 klo 12.27: Poistettu virkkeestä "Kansainväliset tavoitteet kestävien lentopolttoaineiden, vähähiilisten lentopolttoaineiden ja muiden puhtaampien energialähteiden lisäämiseksi vuoteen 2050 mennessä vievät toimintaympäristöä tasapuolisempaan suuntaan" viittaus vuosilukuun.