Internationella civila luftfartsorganisationen nådde enighet om målen för att öka hållbara flygbränslen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2023 13.28 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 11.49
Pressmeddelande
Ihminen tankkaa lentokonetta
Bild: Karolis Kavolelis, Shutterstock / LVM

Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s högnivåkonferens i Dubai den 20–24 november 2023 beslutade om riktlinjer för en global vision för organisationen i fråga om hållbara flygbränslen, koldioxidsnåla flygbränslen och andra renare energikällor. Internationella civila luftfartsorganisationen har som mål att uppnå klimatneutralitet senast 2050. 

Vid konferensen kom man överens om att öka användningen av hållbara flygbränslen, koldioxidsnåla flygbränslen och renare energikällor så att koldioxidutsläppen ska minska med fem procent fram till 2030. Detta jämfört med ett scenario där dessa bränslen inte används. Målet är globalt och icke-bindande.

Beslutet är viktigt för att minska utsläppen från luftfarten och främjar investeringar i utveckling, tillverkning och ibruktagande av hållbara bränslen. Vid mötet fattades dessutom beslut om ett initiativ som ska sammanföra finansiärer och aktörer som behöver finansiering.   

Inom EU har man redan kommit överens om åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen inom luftfarten. Den så kallade ReFuel Aviation-förordningen förpliktar bränsleproducenterna i EU att distribuera hållbara bränslen på flygplatser. Internationella mål för att öka användningen av hållbara flygbränslen, koldioxidsnåla flygbränslen och andra renare energikällor ger verksamhetsmiljön lika villkor.

Vad händer nu?

Internationella civila luftfartsorganisationens råd ska behandla resultaten från högnivåkonferensen. Organisationens generalförsamling beslutar om visionen hösten 2025. 

Mer information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsråd, tfn 0295 342 101, [email protected].

Niina Honkasalo, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 34 2027, [email protected]