Maailmanlaajuisesta ilmailun päästövähennystavoitteesta sopu ICAO:ssa – nettonollapäästöt tähtäimessä vuoteen 2050 mennessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2022 14.02 | Julkaistu suomeksi 13.10.2022 klo 16.34
Tiedote
Helsinki-Vantaan lentoasema ja lentokoneita (Kuva: Subodh Agnihotri / Shutterstock)
Helsinki-Vantaan lentoasema ja lentokoneita (Kuva: Subodh Agnihotri / Shutterstock)

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n jäsenvaltiot hyväksyivät lähes yksimielisesti uuden pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen. Kansainvälisessä lentoliikenteessä pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. ICAO:n yleiskokous järjestettiin Montrealissa 27.9.-7.10.2022.

Suomen tavoitteet täyttyivät, sillä Suomi osana Euroopan siviili-ilmailukonferenssia kannatti yleiskokouksessa kunnianhimoisen, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita toteuttavan pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen hyväksymistä. Tähän asti ICAO:n (International Civil Aviation Organization) tavoitteena on ollut lentoliikenteen hiilineutraali kasvu sekä energiatehokkuuden parantaminen.

Päästöjen vähentäminen nettonollaan tarkoittaa sitä, että valtaosa päästöistä poistetaan. Lisäksi se osa päästöistä, jota ei voida poistaa, kompensoidaan eli päästöjä vähennetään muilla sektoreilla. Päästöt pyritään saamaan nettonollaan useilla keinoilla, joita ovat vähäpäästöinen teknologia, lentokoneiden uudet käyttövoimat kuten biopolttoaineet ja sähkö sekä päästöjä vähentävien lentomenetelmien kehittäminen. Keinoja täydentää lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmä Corsia (Carbon Off-setting and Reduction Scheme for International Aviation).

Vuonna 2021 otettiin käyttöön lentoliikenteen päästöjen globaali Corsia-hyvitysjärjestelmä, jota nyt hieman tiukennettiin. Yleiskokouksessa sovittiin muutoksista, jotka koskevat päästöjen vertailuarvoa. Sen ylittävät päästöt lentoyhtiöiden tulee kompensoida rahoittamalla pääosin muiden sektorien päästövähennystoimia. Vuosina 2021-2023 Corsiassa käytetään vertailuarvona vuoden 2019 päästöjä. Nyt sovittiin, että vuoden 2024 alusta lähtien vertailuarvo on 85 prosenttia vuoden 2019 päästöistä. Tämä lisää järjestelmän vaikuttavuutta, sillä mitä alempi vertailuarvo on, sitä suuremman osan päästöistään lentoyhtiöt joutuvat hyvittämään. Corsiassa on tällä hetkellä mukana yhteensä 117 ICAO:n jäsenvaltiota.

Mitä seuraavaksi?

ICAO:n tavoitteet ohjaavat jäsenvaltioita, mutta ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. ICAO:ssa seurataan kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kehitystä. Tarvittaessa tulevissa yleiskokouksissa päätetään muutoksista tavoitteisiin tai keinoihin.

Globaaleja toimia voidaan täydentää kansallisilla tai alueellisilla päästövähennystoimilla. Näitä ovat esimerkiksi EU:ssa valmisteilla olevan 55-valmiuspaketin ehdotukset lentoliikenteen päästökaupan tehostamisesta sekä uusiutuvien lentopolttoaineiden sekoitevelvoitteen ja lentopolttoaineveron käyttöönotosta. Ehdotuksia koskevat neuvottelut jatkuvat EU:ssa ainakin syksyn 2022 ajan.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Janne Mänttäri, p. 0295 342 569, [email protected]