Hallitus ehdottaa muutoksia ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukiin – tavoitteena edistää sähkön ja kaasun käyttöä liikenteessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 13.26 | Julkaistu suomeksi 16.11.2021 klo 8.54
Tiedote
Ehdotetut ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuet. (Kuva: LVM)
Ehdotetut ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuet. (Kuva: LVM)

Hallitus antoi eduskunnalle 11.11.2021 lakiesityksen vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan nykyisten täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukien sekä henkilöauton muuntotuen jatkamista vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voisi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022.

- Liikenne sähköistyy yllättävän nopeasti myös Suomessa. Hankinta- ja muuntotuet vauhdittavat menossa olevaa siirtymää fossiilittomaan liikenteeseen, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uutena hankitut sähkö- ja kaasuautot päätyvät aikanaan käytettyjen autojen markkinoille, jolloin ne ovat entistä useampien saatavilla, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintakustannuksiin, jotta vähäpäästöisen ajoneuvon hankinta olisi mahdollista yhä useammalle ajoneuvon ostajalle. Uusi tukiohjelma olisi määräaikainen ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto päätti toukokuussa 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia. Muun muassa täyssähköautojen myynti on tänä vuonna vilkastunut nopeasti ja uusia malleja tulee markkinoille kiihtyvällä vauhdilla.

Kuusi tukea vähäpäästöisen henkilö-, paketti- ja kuorma-auton hankintaan

Lakiluonnoksessa ehdotetaan kuutta tukea:

1) Nykyisen täyssähköisen henkilöauton hankintatuen jatkaminen

Kuten nykyisin, tukea voitaisiin myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton hankintaan 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea yksityiset henkilöt.

2) Nykyisen henkilöauton muuntotuen jatkaminen

Kuten nykyisin, tukea voitaisiin myöntää 200 euroa, kun bensiiniauto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1000 euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi.

3) Uusi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki

Tuki olisi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaan porrastetusti kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

4) Uusi kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki

Tuki olisi 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

5) Uusi sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki

Tukea voitaisiin myöntää sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan ajoneuvon kokoon perustuen 6 000-50 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

6) Nykyisen kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen jatkaminen

Tukea voitaisiin myöntää paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 2000, 4000 tai 6000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 14 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. Nykyisin tuki on paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 5000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 12 000.

Milloin tukea haettaisiin?

Tuen myöntämisestä vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Täyssähköisen henkilöauton tukea haettaisiin hankinnan jälkeen. Pakettiauton ja kuorma-auton hankintatuen hakijan tulisi toimittaa hakemus ennen ajoneuvon hankintaa Liikenne- ja viestintävirastolle.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Uuden lain vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 ja olla voimassa 31.12.2024 asti. Tukikausi olisi 2022-2023, mutta tukea voisi hakea 31.3.2023 asti. Pakettiautoa varten tukea voisi hakea 31.12.2022 asti. Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä.

Hallitus esittää vuoden 2022 budjetissa 6 miljoonaa euroa hankinta- ja konversiotukiin.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)gov.fi

erityisasiantuntija Maria Hyvönen, p. 0295 342 090, maria.hyvonen(at)gov.fi